ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΥΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 0900 ΕΩΣ 1400 ΩΡΑ ΤΗΛ. 2521037000 -ΦΑΧ 2521037320.

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι συνεχίζονται οι διανομές των αγροτικών προϊόντων από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό του Συλλόγου Πολυτέκνων Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα .τηλ 252102.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα προϊόντα είναι τοπικά και με χαμηλές τιμές, γιατί δεν έχουμε εμπορικό κέρδος, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση λειτουργίας του ΚΟΙΝΣΕΠ.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Σας περιμένουμε . Κάθε ημέρα ανοικτά απο Ο8ΟΟ έως 1400. Δευτέρα έως Σάββατο και Τρίτη -Πέμπτη- Παρασκευή από 1700 έως 2000.

Κοπή αγιοβασιλόπιτας

Βράβευση φοιτητών

ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΣΧΌΛΕΣ

30-1-2011ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

Δημόσιο-ΟΤΑ
επιτρέπεται σε υπαλλήλους Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, να ανατίθενται καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
«Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 45 και του άρθρου 53 του Ν. 3979/2011 »

Μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων: 1) της παραγράφου 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και 2) του άρθρου 53 του ιδίου νόμου, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά τις υπό στοιχείο (1) διατάξεις :

   Διαβάστε περισσότερα 

«Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2011.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αθήνα, 5/8/11
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                              
Αριθ. Πρωτ. Σ48/ 80
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΤαχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ.Παναγοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 64   Διαβάστε περισσότερα 

«Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε οιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αθήνα 5/9/2011
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                     Αριθμ. Πρωτ.Α23/267/22
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 


Ταχ. Διεύθυνση Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Π. Δάβου Β.Μελά Αικ. Γαβότση
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 189
210 52 15 248
210 52 15 237
FAX : 210 52 23 228
Ε - mail: asfika@otenet.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:65

   Διαβάστε περισσότερα 

«Έξοδα κηδείας» - «Επίδομα ασθένειας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23/8/2011
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/266
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ


Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:.....................
Αριθ. τηλεφώνου : 210 5215273/275
FAX 210 5215338
Ε - mail diefpar@ika.gr

Εγκύκλιος Αρ. 58

   Διαβάστε περισσότερα 

«Καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με την 1356/27.1.2009 (ΦΕΚ Β/114) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η οποία έχει πλέον ως εξής:

   Διαβάστε περισσότερα 

Ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εξής. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθ. 44 του N . 3986/2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/8/2011
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Σ86/5
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 59

   Διαβάστε περισσότερα 

Δυνατότητα υποβολής αίτησης για αναγνώριση, ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, χρόνου απασχόλησης υπαλλήλων σε νπδδ, για τον οποίο εσφαλμένα είχε χωρίσει ασφάλιση στο Δημόσιο
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 4002/11, χορηγείται νέα προθεσμία υποβολής αίτησης για αναγνώριση, ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, χρόνου απασχόλησης υπαλλήλων σε νπδδ, για τον οποίο εσφαλμένα είχε χωρίσει ασφάλιση στο Δημόσιο
   Διαβάστε περισσότερα 

- Καθαρισμός σχολείων ΚΟΛΠΟ ΓΚΡΟΣΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ???

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΩΣ ΜΕ ΚΟΛΠΑ ΓΚΡΟΣΟ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ.

Με το άρθρο 69 του ν. 4002/2011 ρυθμίζεται το ζήτημα της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2011-2012, αν το υπηρετούν στους δήμους προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού.

   Διαβάστε περισσότερα 

Κατάργηση της επιδότησης αγοράς κατοικίας

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΤΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ .ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΝΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.??? ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΙΟ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΑΛΛΟΕΘΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕ ΚΟΣΜΟ.

Στην παρ 2 του άρθρου 24του ν. 4002/11 ορίζονται τα εξής:
«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991 (Α' 50), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2085/1992 (Α'170) και το άρθρο 10 του ν. 3320/2005 (Α' 48) και παύει η χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης, μετάθεσης ή μετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής».

   Διαβάστε περισσότερα 

Από τις 20 Αυγούστου το εργόσημο

Στις 20 Αυγούστου θα κάνει πρεμιέρα το εργόσημο. Σε πέντε μέρες από τώρα, οι πολίτες θα πρέπει να πληρώνουν με κουπόνια το προσωπικό που απασχολούν με κατ’οίκον απασχόληση, ή το προσωπικό που εργάζεται περιστασιακά. Έτσι, ο εργοδότης ...

   Διαβάστε περισσότερα 

Τρίτη 11 Μαίου 2021

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, ΜΩΚΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 26 επισκέπτες.
Και το σύνολο των επισκέψεων: 2932900

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
"ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ"

Φύλλο: ΙΑΝ-ΦΕΒ 2011
Φύλλο: ΜΑΡ-ΑΠΡ 2011
Φύλλο: ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2011


Αρχείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Το δε την Πόλιν σοι δούναι, ουτ’ εμόν εστί, ούτ’ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη,
κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών.”

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 1453

ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΤΟΥ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Κλίκ εδώ.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΤΕ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΚΑΤΩ

"ht tp:/ /www .yout ube. com/ v/CW oWlx 3D25 Y&hl=el_GR&fs=1&"> "ht tp:/ /www .you tube .com /v/CWoWlx3D25Y&hl=el_GR&fs=1

Διεύθυνση: Άρμεν 24 - Τ.Κ. 66100, Δράμα | E-mail: info@sylpoldramas.org.gr | Τηλ.: 25210 37000 & φαξ: 25210 37320
         

Powered by webing.gr - Graphics by