ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΥΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 0900 ΕΩΣ 1400 ΩΡΑ ΤΗΛ. 2521037000 -ΦΑΧ 2521037320.

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι συνεχίζονται οι διανομές των αγροτικών προϊόντων από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό του Συλλόγου Πολυτέκνων Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα .τηλ 252102.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα προϊόντα είναι τοπικά και με χαμηλές τιμές, γιατί δεν έχουμε εμπορικό κέρδος, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση λειτουργίας του ΚΟΙΝΣΕΠ.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Σας περιμένουμε . Κάθε ημέρα ανοικτά απο Ο8ΟΟ έως 1400. Δευτέρα έως Σάββατο και Τρίτη -Πέμπτη- Παρασκευή από 1700 έως 2000.

Κοπή αγιοβασιλόπιτας

Βράβευση φοιτητών

ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΣΧΌΛΕΣ

30-1-2011ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

  Κατάργηση της επιδότησης αγοράς κατοικίας

Με τη ρύθµιση της παρ. 2 του άρθρου καταργείται, µετά την έναρξη ισχύος της διάταξης (δηλ. 22-8-2011), η παροχή του κινήτρου επιδότησης αγοράς κατοικίας, δεδοµένου ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους θεσπίστηκε. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3320/2005 (Α’ 48) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991, όπως ίσχυε και προβλέπεται ότι: ι) σε υπαλλήλους δηµοσίων υπηρεσιών, ν. π.δ.δ. και ο.τ.α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου που τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής ή µετατίθενται ή µετατάσσονται από υπηρεσία µη προβληµατικής περιοχής σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληµατικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληµατικής περιοχής, καταβάλλεται υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, το 40% της αξίας της κατοικίας ή της αξίας του κτίσµατος σε περίπτωση ανέγερσης, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από την αρµόδια φορολογική αρχή, κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης. ιι) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε υπαλλήλους που έχουν τοποθετηθεί σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής ή έχουν µετατεθεί ή µεταταγεί από υπηρεσία µη προβληµατικής περιοχής σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληµατικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληµατικής περιοχής µέχρι την ισχύ του νόµου αυτού, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις».

Το γεγονός ότι ο νόμος δεν κάνει λόγο ή διάκριση για αυτούς που ήδη έχουν κάνει αίτηση αλλά γενικά αναφέρεται σε παύση της χορήγησης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης, μετάθεσης ή μετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αφορά όλες τις περιπτώσεις.

 


Επιστροφή Εκτύπωση

Τρίτη 11 Μαίου 2021

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, ΜΩΚΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 24 επισκέπτες.
Και το σύνολο των επισκέψεων: 2932878

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
"ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ"

Φύλλο: ΙΑΝ-ΦΕΒ 2011
Φύλλο: ΜΑΡ-ΑΠΡ 2011
Φύλλο: ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2011


Αρχείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Το δε την Πόλιν σοι δούναι, ουτ’ εμόν εστί, ούτ’ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη,
κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών.”

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 1453

ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΤΟΥ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Κλίκ εδώ.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΤΕ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΚΑΤΩ

"ht tp:/ /www .yout ube. com/ v/CW oWlx 3D25 Y&hl=el_GR&fs=1&"> "ht tp:/ /www .you tube .com /v/CWoWlx3D25Y&hl=el_GR&fs=1

Διεύθυνση: Άρμεν 24 - Τ.Κ. 66100, Δράμα | E-mail: info@sylpoldramas.org.gr | Τηλ.: 25210 37000 & φαξ: 25210 37320
         

Powered by webing.gr - Graphics by