ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΥΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 0900 ΕΩΣ 1400 ΩΡΑ ΤΗΛ. 2521037000 -ΦΑΧ 2521037320.

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι συνεχίζονται οι διανομές των αγροτικών προϊόντων από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό του Συλλόγου Πολυτέκνων Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα .τηλ 252102.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα προϊόντα είναι τοπικά και με χαμηλές τιμές, γιατί δεν έχουμε εμπορικό κέρδος, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση λειτουργίας του ΚΟΙΝΣΕΠ.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Σας περιμένουμε . Κάθε ημέρα ανοικτά απο Ο8ΟΟ έως 1400. Δευτέρα έως Σάββατο και Τρίτη -Πέμπτη- Παρασκευή από 1700 έως 2000.

Κοπή αγιοβασιλόπιτας

Βράβευση φοιτητών

ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΣΧΌΛΕΣ

30-1-2011ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

   Ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εξής. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθ. 44 του N . 3986/2011.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 44 του N. 3896/2010 (Φ.Ε.Κ. 152/τ. Α’/1.7.2011) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», με τις οποίες από 1/7/2011 επέρχεται τροποποίηση στο ανώτατο όριο ποσού κύριας σύνταξης για τους εισερχόμενους στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εξής που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα Ειδικά Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών.

Συγκεκριμένα, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθ. 29 του Ν. 2084/1992, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το τρίτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθ. 3 του Ν. 3029/2002 και ορίζεται ότι το ποσό της βασικής σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας των από 1/1/1993 ασφαλισμένων, δεν μπορεί να υπερβαίνει - συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων της παρ. 1 του άρθ. 30 του Ν. 2084/1992 - το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π., αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων(σήμερα 2.773,40 ¤)

Η ουσιώδης διαφοροποίηση που επέρχεται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις είναι ότι οι προσαυξήσεις λόγω τέκνων δεν προσαυξάνουν πλέον το 4πλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π. αλλά, από 1/7/2011 δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3986/2011, συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο ποσό, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 2.773,40 Ευρώ.

Αιτήσεις για συνταξιοδότηση από 1/7/2011 και μετά θα πρέπει να κριθούν σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη.

Περιπτώσεις που έχουν κριθεί διαφορετικά και έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής της σύνταξης από 1/7/2011 και μετά, θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Τα επιπλέον ποσά που έλαβαν οι συνταξιούχοι δεν θα αναζητηθούν ως καλοπίστως εισπραχθέντα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Επιστροφή Εκτύπωση

Τρίτη 11 Μαίου 2021

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, ΜΩΚΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 20 επισκέπτες.
Και το σύνολο των επισκέψεων: 2932757

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
"ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ"

Φύλλο: ΙΑΝ-ΦΕΒ 2011
Φύλλο: ΜΑΡ-ΑΠΡ 2011
Φύλλο: ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2011


Αρχείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Το δε την Πόλιν σοι δούναι, ουτ’ εμόν εστί, ούτ’ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη,
κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών.”

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 1453

ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΤΟΥ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Κλίκ εδώ.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΤΕ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΚΑΤΩ

"ht tp:/ /www .yout ube. com/ v/CW oWlx 3D25 Y&hl=el_GR&fs=1&"> "ht tp:/ /www .you tube .com /v/CWoWlx3D25Y&hl=el_GR&fs=1

Διεύθυνση: Άρμεν 24 - Τ.Κ. 66100, Δράμα | E-mail: info@sylpoldramas.org.gr | Τηλ.: 25210 37000 & φαξ: 25210 37320
         

Powered by webing.gr - Graphics by