ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΥΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 0900 ΕΩΣ 1400 ΩΡΑ ΤΗΛ. 2521037000 -ΦΑΧ 2521037320.

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι συνεχίζονται οι διανομές των αγροτικών προϊόντων από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό του Συλλόγου Πολυτέκνων Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα .τηλ 252102.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα προϊόντα είναι τοπικά και με χαμηλές τιμές, γιατί δεν έχουμε εμπορικό κέρδος, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση λειτουργίας του ΚΟΙΝΣΕΠ.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Σας περιμένουμε . Κάθε ημέρα ανοικτά απο Ο8ΟΟ έως 1400. Δευτέρα έως Σάββατο και Τρίτη -Πέμπτη- Παρασκευή από 1700 έως 2000.

Κοπή αγιοβασιλόπιτας

Βράβευση φοιτητών

ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΣΧΌΛΕΣ

30-1-2011ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

  ΩΜΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Μ/Χ. ΔΕΛΤΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΑΜΕ.

Παρέτειναν την προθεσμία για να απαλείψουν την πολυτεκνική ιδιότητα, όσοι, κατά την αυθαίρετη ερμηνεία υλοποίησης του σχετικού νόμου, έχουν αδελφούς που έχουν υπερβεί το 23ο ή 25ο έτος της ηλικίας τους, με την απειλή ότι αν η επίκληση της πολυτεκνικής ιδιότητας δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου, η οποία σημειωτέον κατά την άποψή τους υπερισχύει του νόμου, θα αποκλεισθούν και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις τα επόμενα δύο έτη. Και υπάρχουν γονείς που υποχώρησαν. 

 

Παρομοίως αποκλείονται από το μηχανογραφικό σύστημα να δηλώσουν την πολυτεκνική ιδιότητα όσοι το εισόδημα των γονέων τους υπερβαίνει το καθορισμένο ύψος εισοδήματος, με αποτέλεσμα, στη περίπτωση που επιτύχουν, να τους στερείται η δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά του αντισυνταγματικού νόμου για τις μετεγγραφές.

 

Τόσο είναι το αντιπολυτεκνικό μένος των αρμοδίων, που τους έχει προφανώς μεταδοθεί από την ηγεσία του Υπουργείου, ώστε πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη «μονοεισοδηματικών οικογενειών» που τα παιδιά τους δεν έχουν τα ίδια κίνητρα με αυτά των πολυτέκνων.

Δείτε τις παρακάτω σχετικές οδηγίες:

-----------

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

                                                                                        Αθήνα,  29/6/2011

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

 

            Η ΑΣΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της παρέχει προς τους πολυτέκνους υποψ.  φοιτητές – σπουδαστές τις παρακάτω οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου. 

1.                  Οι πολύτεκνοι,  οι οποίοι υπερβαίνουν το εισοδηματικό κριτήριο θα δηλώνουν την πολυτεκνική  τους  ιδιότητα στην αίτηση του Μ.Δ,  το οποίο στη συνέχεια θα τους εμφανίσει την ένδειξη  ότι δεν δικαιούνται μετεγγραφής  εξ αυτού του λόγου.  Ακολούθως όμως θα συμπληρώνουν το Μ.Δ αναγράφοντας τις Σχολές  ή τα τμήματα κατά τη σειρά που επιθυμούν.  Αυτονόητο είναι ότι όσοι επιθυμούν, θα πρέπει να επιδιώξουν την ακύρωση της Υπουργικής  απόφασης  ως και την αναστολή  εκτελέσεως αυτής,  με αιτήσεις τους  προς το ΣτΕ, μέσω δικηγόρου της επιλογής τους.

2.                  Οι πολύτεκνοι, που το Υπουργείο Παιδείας τους ενημερώνει  ότι δεν έχουν δήθεν την πολυτεκνική ιδιότητα λόγω ηλικίας των άλλων αδελφών τους, μεγαλύτερα δήθεν του 23ου έτους της ηλικίας τους ή δήθεν του 25ου έτους της ηλικίας τους σε περίπτωση που σπουδάζουν, ενώ κάτι τέτοιο ουδαμού αναφέρεται στη διάταξη του νόμου, δηλώνουν κανονικά την πολυτεκνική τους ιδιότητα με βάση το πιστοποιητικό που τους χορηγεί κατά νόμο η ΑΣΠΕ.

3.                  Οι πολύτεκνοι, που οι οδηγίες του Υπουργείου αυθαίρετα και παρανόμως, δεν τους επιτρέπουν να επιλέγουν Σχολές άλλης Περιφέρειας (ως ειδική κατηγορία), ενώ κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στη διάταξη του νόμου, συμπληρώνουν κανονικά το Μ.Δ  δηλώνοντας τις Σχολές  ή  τα τμήματα προτιμήσεώς τους όπως οι ίδιοι επιθυμούν.  Αυτονόητο είναι ότι όσοι επιθυμούν, θα πρέπει να επιδιώξουν την ακύρωση της Υπουργικής  απόφασης ως και την αναστολή εκτελέσεως αυτής με αιτήσεις προς το ΣτΕ, μέσω δικηγόρου της επιλογής των.

4.               Η  ΑΣΠΕ θεωρεί ότι  οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων που έδωσαν Πανελλήνιες εξετάσεις,  θα πρέπει να προσβάλουν στο ΣτΕ την Υπουργική  απόφαση με την οποία καθορίστηκε  περιορισμένος αριθμός θέσεων στους πολύτεκνους ενώ με το καθεστώς που ίσχυε επί 32 χρόνια δεν ίσχυε τέτοιος περιορισμός.

   Από την ΑΣΠΕ

==============

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ: 

 1.Αντίγραφο του υποβληθέντος Μηχανογραφικού Δελτίου

2.Φωτοτυπία του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως του Δήμου.     

3.Φωτοτυπία του πιστοποιητικού περί πολυτεκνικής  ιδιότητας της ΑΣΠΕ 

4.Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού  σημειώματος   του οικονομικού έτους 2010 (δηλαδή για τα εισοδήματα του 2009). Αυτό χρειάζεται για όσους υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος  που καθορίζει ο Νόμος αλλά και για απόδειξη της  μόνιμης κατοικίας των γονέων(για τις περιφέρειες). 

5.Γενικό Δικαστικό Πληρεξούσιο σε συμβολαιογράφο  εκ μέρους  του υποψηφίου σε Δικηγόρο.

 Στην προσφυγή πρέπει  να συμμετέχουν όλοι οι πολύτεκνοι που είχαν υποψήφιο στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2011, η προσφυγή αφορά όλα τα θέματα (αναδρομική κατάργηση  μετεγγραφών ,ηλικιακό   όριο στους πολύτεκνους ,γεωγραφικοί περιορισμοί κτλ). 


Επιστροφή Εκτύπωση

Τρίτη 11 Μαίου 2021

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, ΜΩΚΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 24 επισκέπτες.
Και το σύνολο των επισκέψεων: 2932694

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
"ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ"

Φύλλο: ΙΑΝ-ΦΕΒ 2011
Φύλλο: ΜΑΡ-ΑΠΡ 2011
Φύλλο: ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2011


Αρχείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Το δε την Πόλιν σοι δούναι, ουτ’ εμόν εστί, ούτ’ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη,
κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών.”

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 1453

ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΤΟΥ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Κλίκ εδώ.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΤΕ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΚΑΤΩ

"ht tp:/ /www .yout ube. com/ v/CW oWlx 3D25 Y&hl=el_GR&fs=1&"> "ht tp:/ /www .you tube .com /v/CWoWlx3D25Y&hl=el_GR&fs=1

Διεύθυνση: Άρμεν 24 - Τ.Κ. 66100, Δράμα | E-mail: info@sylpoldramas.org.gr | Τηλ.: 25210 37000 & φαξ: 25210 37320
         

Powered by webing.gr - Graphics by