ΔΙΑΝΟΜΉ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

12 Νοεμβρίου 2011

Σας ανακοινώνουμε ότι
συνεχίζονται οι διανομές
των αγροτικών προϊόντων
από τον Κοινωνικό
Συνεταιρισμό του
Συλλόγου πολυτέκνων
Φιλιππουπόλεως 37
στη Δράμα .τηλ 2521023266

1. Πατάτες 10 kgr.3.5ευρώ
2. Κρεμμύδια 8 ‘-‘-2.5 -‘-
3. Φασόλια    2 -‘- 5    -‘-
4. Ρεβίθια       2 -‘- 5.5 -‘-
5. φακές         2 -‘- 4    -‘-
6. Μέλι           3 -‘- 15  -‘-
7. Φασόλ μαυ.2-‘-  4   -‘-
8. Λάχανα.το τεμ    1  -‘-
9. Αυγά ημέρας τεμ 0,20 λ.

10. Απορρυπαντικά βιοδιασπ.

α. Σκόνη Πλυντ. 6 kgr 15 ευρώ

β. Υγρό συμπ πλυντ.2 λιτ.8 -‘-

γ. Μαλακτικό ρουχ 4 λιτ.6 -‘-

δ. Υγρό χερ συμπ.1. λιτ 2.5 -‘-

ε. Υγρό πιατ.συμπ.4 λιτ.5   -‘-

στ.Σκόνη πλυν.πιάτ. 1,5 λιτ 7 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα προϊόντα είναι τοπικά
και με χαμηλές τιμές, γιατί δεν
έχουμε εμπορικό κέρδος, η
αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση
λειτουργίας του ΚΟΙΝΣΕΠ.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Σας περιμένουμε . Κάθε ημέρα
ανοικτά απο Ο9ΟΟ έως 1400.