Δελτίο Τύπου ΑΣΠΕ-για την τροπολογία του Υπ.Παιδείας για την άρση των αδικιών εις βάρος των πολ/κνων

26 Μαρτίου 2012
IMG_0900
IMG_0900

IMG_0900

Αθήνα, 26/3/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Έπρεπε φαίνεται να δραπετεύσει η κυρία  της Φωτοτυπίας από το Υπουργείο Παιδείας, για να διορθωθούν οι περυσινές γελοιότητες της κ. Διαμαντοπούλου εις βάρος των πολυτέκνων φοιτητών. Ο εμπαιγμός που βίωσαν  τα παιδιά μας την  τελευταία χρονιά από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν είχε προηγούμενο.

Ζητάμε:

 

1.         Να απαλειφθεί η πρόσθετη προϋπόθεση που θεσπίστηκε με υπουργική απόφαση, να κρίνονται οι υποψήφιοι των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες ανήκουν, μόνο για τις σχολές ή τμήματα της διοικητικής περιφέρειας που βρίσκεται η μόνιμη και κύρια κατοικία των γονέων τους, προκειμένου να εισαχθούν με τις ειδικές κατηγορίες (πολυτέκνων – τριτέκνων) στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Σημειωτέον ότι με την υπ αριθμ. 90/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η παραπάνω πρόσθετη προϋπόθεση κρίθηκε ως παράνομη γιατί θεσπίστηκε χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση.

 

2.        Να εφαρμοσθεί το περιεχόμενο της τροπολογίας και για τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 και βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες και οι οποίοι είτε δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες για οποιοδήποτε λόγο είτε δήλωσαν και οι Σχολές ή τα Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν τους ενέγραψαν ή τους διέγραψαν λόγω ορίων ηλικίας των αδελφών τους ή λόγω υπερβάσεως ορίου εισοδήματος ή δεν διατάχθηκε η εγγραφή τους στις δηλωθείσες από αυτούς Σχολές ή Τμήματα λόγω κατοικίας των γονέων τους.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία θα εκδοθεί θα καθορισθούν η διαδικασία εγγραφής τους και όλα τα σχετικά και η οποία εγγραφή τους θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο μέχρι  30 Απριλίου 2012. Το ίδιο ισχύει και  για τα τέκνα των πολυτέκνων που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 και εισήχθησαν  στο ΤΕΙ Χαλκίδας, οι οποίοι εγγράφονται στο αντίστοιχο ΤΕΙ Αθηνών ή Πειραιώς που είχαν δηλώσει και στο αντίστοιχο εξάμηνο που είναι σήμερα.

Να σημειωθεί ότι με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε ότι παρανόμως το Υπουργείο Παιδείας διέταξε την εγγραφή των παιδιών των πολυτέκνων στο ΤΕΙ Χαλκίδος αντί των ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιώς που ήταν ο τόπος κατοικίας των γονέων τους.

 

3.        Να προστεθούν στην τροπολογία  δύο νέοι παράγραφοι στο τέλος, για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς και μέχρι  την επίλυση του θέματος διορισμού αυτών:

α.) Στο τέλος του άρθρου 1 του ν.3194/2003 για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών  προστίθεται παράγραφος:

«10. Η πρόταξη των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, της ανωτέρω παρ.8 εφαρμόζεται ανεξάρτητα ύπαρξης  προϋπηρεσίας στην πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.»

β.) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002, για τα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ για την απόκτηση Παιδαγωγικής κατάρτισης  προστίθεται  εδάφιο:

«ε. Στα ανωτέρω ετήσια  προγράμματα  παιδαγωγικής κατάρτισης εισάγονται κατά  προτεραιότητα πολύτεκνοι και  ακολουθούν τέκνα αυτών μέχρι ποσοστού 20% των εισαγομένων σπουδαστών.»

 

4.        Για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ με την ειδική κατηγορία, το ποσοστό των πολυτέκνων να καθορισθεί στο 65% των θέσεων του 20%, λόγω της προστασίας που παρέχει ευθέως το Σύνταγμα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 στους πολυτέκνους και τα παιδιά τους.

Επισημαίνεται επί του προκειμένου ότι το ίδιο ισχύει με την εισαγωγή των παιδιών των πολυτέκνων στις Σχολές Αστυνομίας και στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ.

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ