Κ. Κατσαφάδος. ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΙ ΠΆΝΕ ΝΑ ΨΗΦΊΣΟΥΝ

16 Ιουλίου 2013

 

Κ. Κατσαφάδος: Τροπολογία- Εξαίρεση υπαλλήλων τριτέκνων από τη διαθεσιμότητα ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΙ  ΠΑΝΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ . Είσαι πολύτεκνος; για να μην βγείς στη διαθεσιμότητα πρέπει να έχεις 5 και άνω προστατευόμενα παιδιά.

Είσαι τρίτεκνος; για να μην βγείς στη διαθεσιμότητα πρέπει να έχεις 3 προστατευόμενα παιδιά!..
Άρα για τους προτείνοντας βουλευτάς μας, ο πολύτεκνος με 3 μόνο προστατευόμενα να βγαίνει σε διαθεσιμότητα!

alt

ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ.????
Την τροπολογία των άρθρων 80, 81 και 82 του Σχεδίου Νόμου που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος, ζητούν 26 βουλευτές, μεταξύ των…
οποίων και ο βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων, Κώστας Κατσαφάδος.

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές προτείνουν να τροποποιηθεί το άρθρο 82 παρ.3 εδάφιο α και να επισημαίνεται πως δε θα τίθεται σε διαθεσιμότητα υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό 67% ή πολύτεκνος ή τρίτεκνος, εφόσον τα παιδιά του συνοικούν μαζί του κι εξαρτώνται από εκείνον. 

Το πλήρες κείμενο της προσθήκης-τροπολογίας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 80 ΚΑΙ 81 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Αιτιολογική έκθεση:

Δεδομένης της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα και της ανάγκης στήριξης των οικογενειών με τρία παιδιά, προτείνεται οι ανωτέρω οικογένειες να εξαιρεθούν από την διαθεσιμότητα που προβλέπουν τα άρθρα 80, 81 και 82 και του παρόντος σχεδίου νόμου για τους σχολικούς φύλακες, τους υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας και τους εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α ) την ιδιότητα του τριτέκνου αποκτούν: γονέας ή γονείς οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία α) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23) έτος της ηλικίας τους, ή β) φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως , ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Προτεινόμενη ρύθμιση:

Τα άρθρα 80 παρ. 2 και 81 παρ. 2 να τροποποιηθούν ως εξής: 

Το εδάφιο β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει:

Α) τον υπάλληλο που είναι ανάπηρος σε ποσοστό 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 ως 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944 (Α’ 229) ή τρίτεκνος κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3454/2006 (Α’75), εφόσον τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις των ν. 1910/1944 και 3456/2006, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.

Το άρθρο 82 παρ. 3 εδάφιο α , περ. α) να τροποποιηθεί ως εξής:

3. Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 ως 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944 (Α’ 229) ή τρίτεκνος κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3454/2006 (Α’75), εφόσον τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις των ν. 1910/1944 και 3456/2006, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε, όπως ισχύει.Σχόλιο ΑΣΠΕ :Ρωτάμε  τους προτείνοντας κ. Βουλευτάς.. Συμφωνούμε  ο τρίτεκνος  να μην τίθεται σε διαθεσιμότητα εφόσον προστατεύει τα  τρία τέκνα του σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. όπως προτείνετε κλπ, αλλά αντίστοιχα δεν πρέπει να εξαιρείται και  ο πολύτεκνος αν έχει μείνει με τρία μόνο προστατευόμενα παιδιά;;; Γιατί τόσο πρόχειρες και βιαστικές να γίνονται οι προτάσεις σας;;; Επίσης για το ν. 1910/44 προς αποφυγή παρερμηνειών,.. δεν θα έπρεπε να αναφέρεται όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα; Ο νόμοε 1910/44 αναφέρει ότι πολύτεκνος θεωρείτε αυτός που έχει πέντε(5) παιδιά. ενώ ο νόμος 3454/2006 αναφέρει ότι πολύτεκνος είναι αυτός έχει τέσσερα παιδιά ,άρα λοιπόν στη πρόταση των βουλευτών δεν αναφέρετε ΄νόμος 3454/2006 για τους πολυτέκνους παρά μόνο ο 1910/44 αυτά τα πράγματα είναι προχειρότητες και μόνο κακό κάνουν στους πολυτέκνους.
Aθήνα, 11 Ιουλίου 2013

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μαρία Β. Αντωνίου, Βουλευτής Καστοριάς

Μ.ΚΟΝΣΟΛΑΣ, Βουλευτής Δωδεκανήσου

Κ. Κουκοδήμος

Λάζαρος Τβδαρίδης

Κυριαζίδης Δ.

Γιώργος Ορφανός

Λένα Μακρή

Παύλος Βογιατζής

Σκόνδρα Ασημίνα

Μαρκόπουλος Κων/νος

Λεονταρίδης Θεόφιλος

Βλάχος Γιώργος

Σταμενίτης Διονύσης

Σαμπατζιώτης Δημήτρης

Κοψαχείλης Τ.

Μάνη-Παπαδημητρίου Άννα

Κατσαφάδος Κων/νος

Κεφαλογιάννης Ιωάννης, Βουλευτής Ρεθύμνου

Ταγαράς Νίκος, Βουλευτής Κορίνθου

Μπατσαρά Γεωργία

Κέλλας Χρήστος

Άννα Ασημακοπούλου

Άννα Καραμανλή

Κώστας Τσιάρας

Φεβρωνία Πατριανάκου, Βουλευτής Λακωνίας

Γιώργος Στύλιος, βουλευτής Άρτας

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2013/07/blog-post_7104.html