Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΜΕ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ (13) ΠΑΙΔΙΑ

15 Δεκεμβρίου 2013
ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΠΡΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΜΑΣ

http://www.youtube.com/watch?v=kEtYQBOl2Z8