Έγγραφο ΑΣΠΕ προς τους Βουλευτές της Δ.Ε. Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής για τους Πλειστηριασμούς..

22 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ. 415      Αθήνα, 19/12/2013
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
 
Αξιότιμοι κ. Βουλευτές.
 
Ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου σχετικά με τους πλειστηριασμούς και επειδή μέχρι αυτή την ώρα, δηλαδή μεσημέρι 19-12-2013, δεν έχει κατατεθεί το σχέδιο νόμου, θέτουμε υπόψη σας, βάσει των δημοσιευθέντων στον Τύπο, τα ακόλουθα:

Το σχέδιο νόμου ουδεμία μέριμνα λαμβάνει για τις πολύτεκνες οικογένειες, αφού στα τέσσερα κριτήρια που θέτει, προκειμένου να προστατεύεται ο δανειολήπτης από τους πλειστηριασμούς, προβλέπει μία αύξηση κατά 10% για τον έχοντα τρία τέκνα και άνω, που μόνο εμπαιγμό αποτελεί.

Ειδικότερα:

1. Η πρόβλεψη ότι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € για τον άγαμο.

Για τον πολύτεκνο δε με 4,7,12 κλπ τέκνα, προβλέπει προσαύξηση 10%, δηλαδή ποσό 220.000 €. Αυτό αποτελεί καθαρό εμπαιγμό και κοροϊδία για τους πολυτέκνους.

Πρότασή μας: Το ποσόν των 200.000 € να προσαυξάνεται κατά 50.000 € για τη σύζυγο και για κάθε ένα τέκνο του πολυτέκνου χωριστά.

 
2. Η πρόβλεψη ότι το καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 35.000 € για τον άγαμο.

Για τον πολύτεκνο δε με 4,7,12 κλπ τέκνα, προβλέπει προσαύξηση 10%, δηλαδή ποσό 38.500 €. Και αυτό αποτελεί καθαρό εμπαιγμό και κοροϊδία για τους πολυτέκνους.

Πρότασή μας: Το ποσόν των 35.000 € να προσαυξάνεται κατά 5.000 € για τη σύζυγο και για κάθε ένα τέκνο του πολυτέκνου χωριστά.

 
3. Η πρόβλεψη ότι η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να είναι μικρότερη των 270.000 € για τον άγαμο.

Για τον πολύτεκνο δε με 4,7,12 κλπ τέκνα, προβλέπει προσαύξηση 10%, δηλαδή ποσό 297.000 €. Και αυτό αποτελεί καθαρό εμπαιγμό και κοροϊδία για τους πολυτέκνους.

Πρότασή μας: Το ποσόν των 270.000 € να προσαυξάνεται κατά 50.000 € για τη σύζυγο και για κάθε ένα τέκνο του πολυτέκνου χωριστά.

 
4. Η πρόβλεψη ότι το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 € για τον άγαμο.

Για τον πολύτεκνο δε με 4,7,12 κλπ τέκνα, προβλέπει προσαύξηση 10%, δηλαδή ποσό 16.500 €. Και αυτό αποτελεί καθαρό εμπαιγμό και κοροϊδία για τους πολυτέκνους.

Πρότασή μας: Το ποσόν των 15.000 € να προσαυξάνεται κατά 5.000 € για τη σύζυγο και για κάθε ένα τέκνο του πολυτέκνου χωριστά. 

Αν δεν υιοθετηθούν οι ανωτέρω προτάσεις μας, τότε  θα πρέπει τουλάχιστον  η προσαύξηση του 10% που δίνεται, να είναι για κάθε τέκνο του πολύτεκνου.

 
5. Η προβλεπόμενη μηνιαία ελάχιστη δόση να είναι ειδικώς για τους πολυτέκνους μειωμένη κατά 50%.

 
Με την ελπίδα ότι η Επιτροπή σας θα υιοθετήσει τις παραπάνω προτάσεις μας και θα λάβει την απαιτούμενη από το Σύνταγμα (άρθρο 21 παρ. 2 και άρθρο 4) ειδική φροντίδα για τις πολύτεκνες οικογένειες, που ορίζει:

Α.        «Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος», καθώς και την παρ. 5 του ιδίου άρθρου με βάση την οποία:

 «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Δημογραφικής Πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». (άρθρο 21 παρ. 2 και 5).

Β.        «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους (άρθρο 4).

Για την ΑΣΠΕ

       Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμ               

 
 
Βασίλειος Θεοτοκάτος                                     Εμμανουήλ                                                                                                     Χρυσόγελος