Αλλάζει το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

27 Φεβρουαρίου 2014
21

 21

Αλλάζει το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με το Συμβούλιο ενέκρινε χθες στην Ολομέλεια τη βοήθεια για τους άπορους πολίτες της ΕΕ μέχρι το 2020 και κάνει γνωστό ότι με νέο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί θα διευρυνθεί το πρόγραμμα διανομής Το Ευρωπαϊκό Ταμείο απόρων θα ενισχυθεί με 3,5 δις την περίοδο 2014-2020 και έτσι θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει τροφή, βασικά υλικά αγαθά αλλά και να χρηματοδοτήσει μέτρα για την ένταξη στην κοινωνία των άπορων πολιτών της ΕΕ. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους αντικαθιστά το πρόγραμμα διανομής τροφίμων και περιλαμβάνει επισιτιστική βοήθεια, βασική υλική συνδρομή (π.χ. ρούχα και σχολικά υλικά), αλλά και τη χρηματοδότηση μέτρων για την ένταξη στην κοινωνία των άπορων πολιτών της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2014- 2020 παρέμεινε στα 3,5 δις, όπως αρχικά είχε προταθεί, παρόλο που πολλά κράτη μέλη επιθυμούσαν την μείωσή του κατά ένα εκατομμύριο. Μεγάλο είναι το ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών που στερούνται βασικά υλικά αγαθά και δεν μπορούν να παρέχουν στον εαυτό τους τουλάχιστον 4 από τα 9 ακόλουθα αγαθά: 1.αποπληρωμή λογαριασμών, ενοικίου, υποθήκης 2. θέρμανση 3. απρογραμμάτιστα έξοδα 4. γεύμα που περιλαμβάνει κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι κάθε 2 μέρες 5. διακοπές μίας εβδομάδας, μακριά από το σπίτι, μία φορά τον χρόνο 6.τηλεόραση 7.πλυντήριο 8.αυτοκίνητο 9.τηλέφωνο Μπορείτε να δείτε στον χάρτη ποιά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από την ενίσχυση αυτή και δεν θα είναι μόνο επισιτιστικό .