Μίκα Ιατρίδη: «Εξηγείστε τι γίνεται με τα επιδόματα των τριτέκνων και πολυτέκνων».

9 Μαρτίου 2014

Μίκα Ιατρίδη Βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ στο Ν. ΔωδεκανήσουΜίκα Ιατρίδη
Βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ στο Ν. Δωδεκανήσου

Μίκα Ιατρίδη: «Εξηγείστε τι γίνεται με τα επιδόματα των τριτέκνων και πολυτέκνων».

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τον αριθμό αυτών που λαμβάνουν το επίδομα στήριξης τέκνων και το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, κατέθεσε η Μίκα Ιατρίδη.

Η βουλευτής Δωδεκανήσου παραθέτει εικοσιένα ερωτήματα προς τον αρμόδιο Υπουργό, με τα οποία του ζητά, μεταξύ άλλων, να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο ακριβής αριθμός αυτών που τα λαμβάνουν ανά κατηγορία, πως έχει προκύψει η πολυτεκνική ιδιότητα, αν έχει γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, αν υπάρχουν άτομα που λαμβάνουν τα επιδόματα χωρίς να το δικαιούνται και ποιο θα είναι το τελικό ποσό που θα εκταμιευθεί για την καταβολή των επιδομάτων.

Ολοκληρώνοντας, η Μίκα Ιατρίδη αναφέρει ότι εφαρμόζεται μια πολιτική που οδηγεί στο δημογραφικό αφανισμό του έθνους μας και ζητά να πληροφορηθεί αν αυτή η πολιτική είναι επιταγή της Τρόικας, ή εντάσσεται στην αλλαγή της ιδεολογικής πλατφόρμας των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

                                          

Θέμα: «Ποιός είναι ο αριθμός εκείνων που λαμβάνουν το λεγόμενο επίδομα στήριξης τέκνων και το λεγόμενο επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων».

 

Η συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, στα πλαίσια της αντιπολυτεκνικής, αντιοικογενειακής και αντιδημογραφικής πολιτικής της, σύμφωνα και με τις εντολές των δανειστών, κατάργησε το επίδομα και την σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα των μητέρων με τρία τέκνα και την εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ, που εχορηγείτο για την γέννηση του τρίτου και κάθε επί πλέον τέκνου τους. Καθιέρωσε δε το λεγόμενο επίδομα στήριξης τέκνων και το λεγόμενο επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει στοιχεία το Υπουργείο, ώστε να γνωρίζουμε πόσοι λαμβάνουν τα νέα επιδόματα και ποιά ποσά δαπανώνται για αυτά, όταν μάλιστα το Υπουργείο διατείνεται ότι καθιέρωσε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 

 1. Ποιός είναι αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε κλπ. τέκνα (χωριστά για κάθε κατηγορία), και λαμβάνουν ολόκληρο το επίδομα (40 ευρώ) στήριξης τέκνων;
 2. Ποιός είναι αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε κλπ. τέκνα (χωριστά για κάθε κατηγορία), και λαμβάνουν τα 2/3 του παραπάνω επιδόματος στήριξης τέκνων;
 3. Ποιός είναι αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε κλπ. τέκνα (χωριστά για κάθε κατηγορία) και λαμβάνουν το 1/3 του παραπάνω επιδόματος στήριξης τέκνων;
 4. Ποιός είναι αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν τρία προστατευόμενα τέκνα και λαμβάνουν το επίδομα (500 ευρώ για κάθε ένα) τριτέκνων;
 5. Ποιός είναι αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ κλπ. (χωριστά για κάθε κατηγορία) προστατευόμενα τέκνα και λαμβάνουν το επίδομα (500 ευρώ για κάθε ένα) πολυτέκνων;
 6. Ποιός είναι ο αριθμός των πολυτέκνων που υπέβαλαν αίτηση και λαμβάνουν το επίδομα στήριξης τέκνων και από ποιά στοιχεία προκύπτει η πολυτεκνική τους ιδιότητα;
 7. Ποιός είναι ο αριθμός των πολυτέκνων που υπέβαλαν αίτηση και λαμβάνουν το επίδομα πολυτέκνων και από ποιά στοιχεία προκύπτει η πολυτεκνική τους ιδιότητα;
 8. Για ποιό λόγο τόσο το υπουργείο Οικονομικών όπως και το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΓΑ αρνήθηκαν να περιληφθεί στο έντυπο Α21 η προσκόμιση πιστοποιητικού από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος για την πολυτεκνική ιδιότητα, όπως γινόταν για την χορήγηση των καταργηθέντων (επιδόματος και σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας);
 9. Έγιναν δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την επαλήθευση των στοιχείων και σε ποιό αριθμό για κάθε κατηγορία από τις παραπάνω αναφερόμενες χωριστά;
 10. Ποιά ποσά θα δαπανηθούν χωριστά για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες;
 11. Είναι αληθές ότι η δαπάνη, για το λεγόμενο επίδομα στήριξης τέκνων και το λεγόμενο επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, για το έτος 2013 θ’ ανέλθει στο ποσό των 800.000.000 ευρώ, ενώ το κονδύλιο για τα πολυτεκνικά επιδόματα (ισόβια σύνταξη και επίδομα πολύτεκνης μητέρας), επίδομα τριτέκνων και εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ για κάθε μητέρα που αποκτούσε το 3ο και κάθε επί πλέον τέκνο της το 2012, πριν την κατάργηση τους δεν υπερέβαινε το ποσό των 680.000.000 ευρώ;
 12. Για ποιό λόγο υποστηρίζατε ότι το παραπάνω κονδύλιο των 680.000.000 ευρώ θα μειώνονταν κατά 86.000.000 ευρώ;
 13. Είναι αληθές ότι ο σύμβουλος του υπουργού των Οικονομικών ονόματι Τσακλόγλου ανέφερε στον πρωθυπουργό κ. Σαμαρά ότι έπεισε την Τρόικα ότι με τις νέες ρυθμίσεις το ποσόν των 680.000.000 ευρώ θα μειώνονταν στα 400.000.000 ευρώ και ότι επείσθη σ’ αυτό ο κ. πρωθυπουργός και του έδωσε μάλιστα και συγχαρητήρια;
 14. Είναι αληθές ότι στους ελάχιστους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν από τον ΟΓΑ, διαπιστώθηκε ότι τέσσερις χιλιάδες (4.000) έλαβαν τα παραπάνω επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται;
 15. Ποιοί ευθύνονται και ποιοί εισηγήθηκαν την συμπλήρωση του εντύπου Α21, που έδωσε την ευχέρεια σ’ όποιον δήλωνε να λαμβάνει τα παραπάνω επιδόματα, όταν εσείς διατυμπανίζατε με δηλώσεις σας ότι εγκαταστήσατε ένα σύστημα απόλυτης διαφάνειας;
 16. Ποιά άλλα μέτρα πρόκειται να ληφθούν κατά των πολυτέκνων, ώστε ν’ αποτρέπονται πλέον τα νέα ζευγάρια να γίνουν πολύτεκνοι και να ενθαρρύνονται οι νέοι να μένουν άγαμοι;
 17. Πότε προβλέπεται ότι με την εφαρμοζόμενη πολιτική οι Έλληνες θ’ αποτελούν μειοψηφία μέσα στον τόπο τους;
 18. Πότε αναμένεται να χορηγηθεί σε όλους τους παράνομους μετανάστες η ελληνική υπηκοότητα και η χορήγηση όλων των παραπάνω επιδομάτων;
 19. Πότε θα επιτραπεί η ελευθέρα είσοδος παράνομων μεταναστών και μάλιστα νέων ώστε να συντελεσθεί η πληθυσμιακή αλλοίωση και να επέλθει το τέλος του Ελληνικού Έθνους;
 20. Αυτή η εφαρμοζόμενη αντιπολυτεκνική, αντιοικογενειακή και αντιδημογραφική πολιτική επεβλήθη από την Τρόικα ή αποτελεί τη νέα ιδεολογική πλατφόρμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ;
 21. Εν όψει των ευρωεκλογών με ποιούς τρόπους προτίθεσθε να παραπλανήσετε τους πολυτέκνους μήπως και καταφέρετε να σας ψηφίσουν, όταν μάλιστα αριθμούν πλέον του 1.000.000 ψηφοφόρους;

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη
πηγή : ΑΣΠΕ.