ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

2 Απριλίου 2014
«ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Tην Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 θα καταβληθούν σε 22.835 δικαιούχους, 

για το έτος 2013: α)το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων (Ν. 4093/2013) 

και β) το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών (Ν. 

4141/2013. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 

16.983.553,26 ευρώ . 

Στους ανωτέρω δικαιούχους περιλαμβάνονται: 

– Όσοι υπέβαλαν αίτηση Α21 για πρώτη φορά και ελέγχθηκαν οι 

αιτήσεις τους. Οι εν λόγω δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά τα ποσά που 

τους αναλογούν από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματός τους .

– Όσοι υπέβαλαν τις απαραίτητες τροποποιητικές διορθώσεις 

ηλεκτρονικά και ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης ενημερώνει ότι, 

συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η καταχώρηση και ο έλεγχος των 

υπόλοιπων τροποποιητικών, που έχουν κατατεθεί.