Ένταξη στα ΚΕΠ της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εσ

8 Ιουλίου 2014
images.jpg10

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ images.jpg10
                                                 αποφασίζουμε:

Τροποποιείται το διατακτικό της κοινής υπουργικής απόφασης Αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/22/9512/29-4-2014 (ΦΕΚ 1172/Β’2014) ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 1 του διατακτικού αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Εντάσσεται στα ΚΕΠ η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής δικαιούχων στα προγράμματα παροχών του ΟΓΑ – ΛΑΕ, η ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων της κράτησης δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα και η διαδικασία διανομής των αντίστοιχων Δελτίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει.»
2. Στην παράγραφο 2 του διατακτικού προστίθενται εδάφιο:
Επί ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης συμμετοχής ανά παροχή, εντάσσονται οι κατωτέρω παροχές, οι οποίες μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
α Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες
β. Πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς
γ. Πρόγραμμα επιμορφωτικών σεμιναρίων νέων αγροτών 3. 
Στην παράγραφο 3 του διατακτικού προστίθενται εδάφιο:
«Η διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων της κράτησης δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα, από τους δικαιούχους, στη σχετική εφαρμογή του ΟΓΑ για τα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ