Ο ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖ

30 Ιουλίου 2014
2010070601021 119786584 type11585

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                     Αθήνα,  29/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ2010070601021 119786584 type11585

            Ο Συνταγματολόγος Υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος γνωρίζει ασφαλώς πως το Σύνταγμα παρέχει ρητή προστασία στις πολύτεκνες οικογένειες, αφού με την παρ. 2 του άρθρου 21 επιτάσσει πως:

«Οι Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»

            Κατ΄ επιταγή της παραπάνω διατάξεως, ο νομοθέτης θέσπισε με το Ν. 860/1979 το θεσμό των μετεγγραφών των πολυτέκνων (γονέων και τέκνων) στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι που ήταν πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας των γονέων τους.

             Η παραπάνω διάταξη, που ίσχυσε επί 32 χρόνια, ουδέποτε δημιούργησε πρόβλημα στις Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τούτο γιατί ο αριθμός των πολυτέκνων και των τέκνων τους, που έπαιρναν μετεγγραφή σε καμία περίπτωση δεν υπερέβη σε ποσοστό το 30% του συνολικού αριθμού των μετεγγραφόμενων φοιτητών.

            Με το άρθρο 53 του Ν.4264/2014 παρεσχέθη το δικαίωμα σε δέκα περίπου συνολικά κοινωνικές ομάδες (μικρές και μεγάλες σε πληθυσμό) να έχουν δικαίωμα μεταφοράς θέσης σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι κατηγορίες αυτές διευρύνθησαν έτι περαιτέρω με την ψηφισθείσα τροπολογία του κ. Λοβέρδου.

            Ο κ. Λοβέρδος αφού όπως δήλωσε δεν μπορεί επί του παρόντος να βρει λύση για τις μετεγγραφές και τις συσχετίζει με την δήθεν «πλημμυρίδα των χιλιάδων μετεγγραφών», όπως αυτές θα εμφανισθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου, έσπευσε να δηλώσει κατηγορηματικά στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής πως «δεν γίνεται να εφαρμόσουμε τη ρύθμιση περί μετεγγραφών και αναδρομικά για τους επιτυχόντας πέρυσι», αναιρώντας με τη δήλωση αυτή τον ίδιο τον εαυτό του, αφού από τη μία μεριά παραδέχεται και δηλώνει πως «είναι η οικονομική κρίση που σε πολλές οικογένειες κάνει ανεπίτρεπτη την κάλυψη των δαπανών σπουδών των παιδιών τους» γιατί «δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που έχει η παραμονή ενός παιδιού σε άλλη πόλη που σπουδάζει» και από την άλλη έχει την εντύπωση πως οι πολύτεκνες οικογένειες που ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας αντέχουν οικονομικά να διατηρούν δύο και τρία σπίτια για να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε Σχολές ή Τμήματα που βρίσκονται μακράν του τόπου κατοικίας τους, να αρνείται δε οποιαδήποτε επαφή με την ΑΣΠΕ ή την πρόσκληση αυτής από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για να ακούσει τις προτάσεις της στο θέμα αυτό!

Μπροστά στην τραγελαφική αυτή κατάσταση και στη σύγχυση που επικρατεί για τις μετεγγραφές, έχει υποχρέωση ο Υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος να μεριμνήσει άμεσα για την έκδοση της προβλεπομένης Υπουργικής Αποφάσεως και με αυτή να καθορίσει ρητώς ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής υποχρεούται να πάρει απόφαση για το θέμα της εγγραφής των ζητούντων μετεγγραφή το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου τ. έτους και σε περίπτωση που παρέλθει η ημερομηνία αυτή χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση, να θεωρείται ότι η μετεγγραφή των πολυτέκνων (γονέων και τέκνων) έγινε αυτοδικαίως και να δώσει άμεση λύση, στο θέμα των ελαχίστων πολυτέκνων και υπερπολυτέκνων φοιτητών που έχουν αδικηθεί τα τρία τελευταία ακαδημαϊκά έτη (τον αριθμό, τον γνωρίζει επακριβώς το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας).

Δεν φταίνε οι πολύτεκνοι για το κατάντημα της Παιδείας, αλλά εκείνοι που πολιτεύονται ως μαθητευόμενοι μάγοι.

Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ