ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

22 Οκτωβρίου 2014
images2222
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

images2222
 Σας ανακοινώνουμε ότι η επόμενη διανομή μήλων θα γίνει στις 30 Οκτ. 2014 από τις αποθήκες του Συλλόγου μας. Δικαιούχοι όλοι οι πολύτεκνοι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή Θεωρημένη η πολυτεκνική ταυτότητα και η αστυνομική για ταυτοποίηση στοιχείων