ΠΕΜΠΤΗ 30 Οκτ.2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΗΛΩΝ.

28 Οκτωβρίου 2014
images2222

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

images2222
 Σας ανακοινώνουμε ότι η επόμενη διανομή μήλων θα γίνει στις 30 Οκτ. 2014 από τις αποθήκες του Συλλόγου μας Φιλιππουπολεως 37. Δικαιούχοι όλοι οι πολύτεκνοι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή Θεωρημένη η πολυτεκνική ταυτότητα και η αστυνομική για ταυτοποίηση στοιχείων. Δικαιούνται διανομής μήλων και όσοι έιχαν παρλάβει στις προηγούμενες χορηγήσεις.