ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΗΛΩΝ ΤΡΙΤΗ 25 Νοε, 2014

21 Νοεμβρίου 2014

images μηλα
Σας ανακοινώνουμε ότι η επόμενη διανομή ΜΗΛΩΝ θα γίνει στις 25 Νοε ημέρα ΤΡΙΤΗ 2014 από τις αποθήκες του Συλλόγου μας Φιλιππουπολεως 37. Δικαιούχοι όλοι οι πολύτεκνοι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή Θεωρημένη η πολυτεκνική ταυτότητα και η αστυνομική για ταυτοποίηση στοιχείων. τηλ. 2521037000,  Αυτοματος τηλ.  2521023266.