Τί πρέπει να κάνουμε μετά την υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών; Αναλυτικές πληροφορίες και υποδείγμ

8 Δεκεμβρίου 2014
463052dad9377fe2445d3b1bfb5f62a3 L

463052dad9377fe2445d3b1bfb5f62a3 L

 Από την Ενδικοφανή Προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

του Χρήστου Κλειώση, Δικηγόρου Αθηνών (*)

Σε προηγούμενες δημοσιεύσεις μας προσκαλέσαμε τους πολίτες να υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές προβάλλοντας είτε την πραγματική οικονομική εξάντληση της φοροδοτικής τους ικανότητας είτε την αντισυνταγματική παράλειψη του νομοθέτη να θεσπίσει αφορολόγητο όριο και στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι σε αντίθεση με τους μισθωτούς, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ εισοδήματος με συντελεστή 26%.

Κατ’ αρχήν να διευκρινίσουμε ότι το επόμενο στάδιο αμφισβήτησης είναι η κατάθεση της «φορολογικής προσφυγής» ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με την «ενδικοφανή προσφυγή» που έχετε ήδη ασκήσει.

Προκειμένου λοιπόν να συνεχίσουν την προσπάθεια αμφισβήτησης των άδικων και αντισυνταγματικών φόρων που τους έχουν επιβληθεί, ενημερώνουμε τους επισκέπτες της σελίδας μας που έχουν ήδη προσφύγει με ενδικοφανή προσφυγή, ότι τα βήματα ώστε να φτάσει με ολοκληρωμένο τρόπο μια φορολογική υπόθεση στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο είναι τα εξής:

α) Περιμένετε να περάσουν 60 ημέρες από την ημερομηνία που έχει πρωτοκολληθεί η ενδικοφανή προσφυγή.

 ι. Αν εντός των 60 ημερών σας απαντήσουν γραπτώς ότι απορρίπτεται η ενδικοφανής προσφυγή, τότε προσβάλλετε αυτή την απάντηση ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου με «φορολογική προσφυγή» εντός 30 ημερών από την επίδοσή της.

 ιι. Αν δεν απαντήσουν εντός των 60 ημερών, τότε πρέπει από την 61η ημέρα της πρωτοκόλλησης έως την 90η ημέρα (δηλαδή 30 μέρες από την «σιωπηρή απόρριψη») να ασκήσετε «φορολογική προσφυγή» κατά της «σιωπηρής απόρριψης» της ενδικοφανούς προσφυγής σας.

β) Ζητάτε με αίτησή σας (βλέπε συνημμένο υπόδειγμα) να υπολογιστεί το παράβολο που αντιστοιχεί στην πράξη που προσβάλλετε.

Ως απάντηση στην αίτησή σας θα πρέπει να πάρετε από την εφορία δυο έγγραφα για να ασκήσετε προσφυγή (θα σας τα ζητήσουν όταν καταθέσετε «φορολογική προσφυγή» στο πρωτοδικείο):

α) το σημείωμα υπολογισμού παραβόλου και

β) το διπλότυπο είσπραξης του παραβόλου.

Σχετικά με το παράβολο πρέπει να ξέρετε ότι αυτό ισούται με το 2% του αντικειμένου της διαφοράς, από οποίο το 1/3 το πληρώνετε με την κατάθεση και τα 2/3 με την συζήτηση της υπόθεσης. Π.χ. σε υπόθεση με αντικείμενο φόρου 10.000 ευρώ, το παράβολο είναι 200 ευρώ και από αυτό το 1/3 (66,66 ευρώ) πρέπει να πληρωθεί στην κατάθεση της προσφυγής και το υπόλοιπο πριν την συζήτηση. (Δείτε το υπόδειγμα Νο 1)

γ) Αναθέτετε σε δικηγόρο να συντάξει και να καταθέσει την φορολογική προσφυγή. Σημειώνουμε ότι για τις υποθέσεις με αντικείμενο μικρότερο των 590 ευρώ οι φορολογούμενοι μπορούν να παρασταθούν χωρίς δικηγόρο και άρα δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δικηγόρου στην κατάθεση της προσφυγής. Σημειώνουμε ότι στο κείμενο της προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου θα πρέπει να επαναληφθούν όσα διατυπώθηκαν στην ενδικοφανή προσφυγή. Αν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσετε τα έξοδα της δίκης μπορείτε να κάνετε χρήση του ευεργετήματος της πενίας. (Δείτε το υπόδειγμα Νο 2).

δ) Καταθέτετε (εντός της προθεσμίας των 30 ημερών) εσείς ή ο δικηγόρος σας την «φορολογική προσφυγή» στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, μαζί με την προσβαλλόμενη πράξη, το σημείωμα υπολογισμού παραβόλου, το διπλότυπο είσπραξης το παραβόλλου και έξι αντίγραφα (ένα το πρωτότυπο, τρία απλά χωρίς επικύρωση, ένα επικυρωμένο αντίγραφο για να το επιδώσετε και τέλος ένα επικυρωμένο αντίγραφο για το αρχείο σας). Το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο θα το πληροφορηθείτε από την εφορία στην οποία υπάγεστε ( αν ρωτήσετε κάποιον υπάλληλο του δικαστικού τμήματος της Δ.Ο.Υ., αυτός θα ξέρει να σας πει σε ποιο διοικητικό πρωτοδικείο υπάγεστε)

ε) Εντός 20 ημερών από την κατάθεση της προσφυγής θα πρέπει να γίνει και επίδοση του δικογράφου της προσφυγής στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Η επίδοση πρέπει να γίνει με δικαστικό επιμελητή.

Αφού θα έχετε ολοκληρώσει αυτά τα βήματα θα πρέπει να περιμένετε «ΚΛΗΣΗ» από την γραμματεία του διοικητικού για να συζητηθεί η υπόθεση. Ο χρόνος που θα χρειαστεί να περιμένετε ποικίλει ανά δικαστήριο.

(*) Ο Δικηγόρος Αθηνών κ. Χρήστος Κλειώσης, είναι ανεξάρτητος δικηγόρος, συνεργαζόμενος με τους “Έλληνες Φορολογούμενους”.

Σημείωση: Σε αυριανή δημοσίευσή μας (17/10/2014) θα υπάρξει μία περισσότερο αναλυτική τοποθέτηση, ως προς το τί πρέπει να περιμένουμε απ’ όλες αυτές τις ενέργειες, αλλά και το ποιά θα είναι η στρατηγική των “Ελλήνων Φορολογουμένων”.