Επιστολή ΑΣΠΕ προς όλους τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων…

11 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. πρωτ.624                                                                              Αθήνα, 31/12/2014 

 

Από την ΑΣΠΕ απεστάλη προς τους Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κομμάτων η παρακάτω επιστολή και αναμένεται από τα Κόμματα να μας γνωστοποιήσουν τις θέσεις τους:

 Όπως γνωρίζετε το άρθρο 21 του Συντάγματος διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τ΄ ακόλουθα:

« 1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.

2. Πολύτεκνες οικογένειες.. έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδος από το κράτος..

5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους ».

Με δεδομένο ότι το δημογραφικό αποτελεί το υπ΄ αριθμ. ένα εθνικό πρόβλημα της πατρίδος μας, η Ελλάς είναι η 3η πλέον γηρασμένη χώρα του κόσμου, το 20οο και πλέον του πληθυσμού της είναι άνω των 65 ετών,την τριετία 2011-2012-2013 οι θάνατοι(339.561) ξεπέρασαν τις γεννήσεις(300.993) κατά 38.628!!!

Ακόμη για πρώτη φορά από το 1921, που υπάρχουν στοιχεία, το 2013 οι γεννήσεις κατήλθαν κάτω από το όριο των 100.000 και ήσαν μόλις στις 94.134 από τις οποίες μόνον οι 80.940 (!!!) ήσαν γεννήσεις από Ελληνίδες, οι λοιπές ήσαν από αλλοδαπές.  Οι δε θάνατοι ανήλθαν στούς 111.794, δηλ. υπεροχή των θανάτων κατά 17.660!!

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ομόφωνο πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΔΗΛ. ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΚΕ) τον Φεβρουάριο του 1993 (πρίν από 21 χρόνια) επεσήμαινε τα εξής:

«..Στη χώρα μας, στην οποία σήμερα η γεννητικότητα είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, το δημογραφικό πρόβλημα παίρνει τεράστιες εθνικές διαστάσεις, που μπορεί να απειλήσουν την εθνική μας ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα..εθνικούς κινδύνους..θα αντιμετωπίσει πολύ έντονα στο αμέσως προσεχές μέλλον η χώρα μας, αν δεν αλλάξουν οι δημογραφικοί δείκτες..».Πέραν των όσων ανέφερε για την « αθρόα είσοδο λαθρομεταναστών – αλλοδαπών κυρίως μουσουλμάνων από Αφρικανοασιατικές χώρες .. ».

Αυτά πρίν από 21 χρόνια ( που οι γεννήσεις υπερείχαν των θανάτων)!!!

Εν όψει αυτής της εφιαλτικής καταστάσεως της υπογεννητικότητος στη χώρα μας  και των παραπάνω δεδομένων αυτονόητο είναι ότι η Κυβέρνηση, που θα προκύψει από τις εκλογές, δεν μπορεί να αγνοήσει το πρόβλημα και έχει χρέος απέναντι στο Έθνος να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, που θα οδηγούν στην ανατροπή αυτής της καταστάσεως, για να ελπίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας ότι θα υπάρχει μέλλον σ΄ αυτή την πατρίδα.

Προκειμένου να ενημερώσουμε τις 200.000 και πλέον πολύτεκνες πολύτεκνες οικογένειες παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το αργότερο μέχρι 15 Ιανουαρίου 2015 ποιες είναι οι θέσεις και το πρόγραμμα του κόμματός σας επί του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας και ποια είναι τα μέτρα, που προτίθεσθε να προτείνετε για την λύση του.

Ειδικώτερα:

1) Προτίθεσθε να επαναφέρετε, όπως ίσχυαν μέχρι το 2009 ως δημογραφικά κίνητρα (χωρίς βεβαίως εισοδηματικά κριτήρια όπως έχει κρίνει το ΣτΕ), τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας (που ελάμβαναν 175.000 μητέρες), το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας (ως και το επίδομα της τρίτεκνης μητέρας) και την εφ΄ άπαξ παροχή των 2.000 ευρώ, που ελάμβανε κάθε μητέρα, που αποκτούσε το 3ο και κάθε επί πλέον τέκνο της, τα οποία καταργήθηκαν με την παρ. ΙΑ.2 άρθρου μόνου του Ν. 40932012   ( και τις διατάξεις των Ν.41412013  41442013), όταν μάλιστα τα ποσά αυτά, που δαπανούσε το κράτος,  ήσαν μικρότερα, από όσα καταβάλλονται σήμερα με το θεσπισθέν επίδομα στήριξης τέκνων και το λεγόμενο επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων; ( όπως δήλωνε στις 30-7-2013 ο κ. Βρούτσης, σημειώνοντας πώς ο μοναδικός δείκτης που αυξήθηκε στον προϋπολογισμό του 2013 αφορά τα οικογενειακά επιδόματα (από 566 εκατομμύρια το 2012 ανέβηκε σε 755 εκατομμύρια»!!!!).

2) Προτίθεσθε να επαναφέρετε τα αφορολόγητα όρια για τα τέκνα του Ν.  38422010 (άρθρο 1), βάσει του οποίου ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα τέκνα είχε αφορολόγητο 25.500 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο; (Σημειώνεται ότι σε σύνολο 6.000.000 φορολογικών δηλώσεων οι έχοντες 4 προστατευόμενα τέκνα δεν υπερβαίνουν τις 30.000 και οι έχοντες 5 και άνω προστατευόμενα τέκνα δεν υπερβαίνουν τις 5.000. Σήμερα με το Ν. 41722013 οι πολύτεκνοι, όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχουν, φορολογούνται όπως ακριβώς και οι άγαμοι!!!).

3) Προτίθεσθε να επαναφέρετε τα παραπάνω αφορολόγητα όρια για τα τέκνα του Ν.  38422010 (άρθρο 1), για τους μη μισθωτούς πολυτέκνους (ελεύθερους επαγγελματίες), που φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή  26οο, με όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχουν και φορολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι άγαμοι;

4) Προτίθεσθε να απαλλάξετε τους πολυτέκνους από την εισφορά αλληλεγγύης, που επεβλήθη με το άρθρο 29 του Ν. 39862011 και σε κάθε περίπτωση να καθιερώσετε απαλλαγή γι΄ αυτούς τουλάχιστον 80οο, όταν σήμερα, για το ίδιο εισόδημα πληρώνει το ίδιο ποσοστό για την εισφορά αλληλεγγύης (1οο έως 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και 2οο για ποσό άνω των 20.000 ευρώ) ο πολύτεκνος με τον άγαμο;

5) Προτίθεσθε να απαλλάξετε τους πολυτέκνους ελεύθερους επαγγελματίες από το τέλος επιτηδεύματος (650 ευρώ), που επεβλήθη με το άρθρο 31 του Ν. 39862011 και σε κάθε περίπτωση να καθιερώσετε απαλλαγή γι΄ αυτούς τουλάχιστον 80οο, όταν σήμερα καταβάλει το ίδιο τέλος επιτηδεύματος ο πολύτεκνος, με όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχει, με τον άγαμο;

            6) Πρόκειται ν΄ απαλλάξετε τους πολυτέκνους για την πρώτη κατοικία τους από τον φόρο του Ν. 42232013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), αφού για να τύχει απαλλαγής ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα τέκνα πρέπει να έχει μέχρι 17.000 ευρώ εισόδημα (δηλ. κάτω από τα όρια της φτώχειας κατά  20οο!!) και επί πλέον το σύνολο των κτισμάτων να μήν υπερβαίνει τα 150 τ.μ., δηλ. και εάν ακόμη ζεί κάτω από τα όρια της φτώχειας πρέπει το σύνολο των κτισμάτων να είναι κάτω των 150τ.μ., δηλ. εάν μένει σ΄ ένα διαμέρισμα ακόμη και των 80τ.μ. και έχει κάποιο σπίτι στο χωριό των 75 τ.μ. δεν έχει απαλλαγή ή ακόμη και εάν έχει τα παραπάνω η απαλλαγή χορηγείται μόνο: «αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής»,  ώστε εάν έχει κάποια κατάθεση π.χ. των 2.000 ή 3.000 ευρώ δεν πρόκειται να τύχει απαλλαγής;

            7) Προτίθεσθε να καθιερώσετε απαλλαγή των πολυτέκνων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για ποσό ακίνητης περιουσίας 400.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 100.000 για κάθε επί πλέον τέκνο τους πέραν του 4ου;

8) Προτίθεσθε να επαναφέρετε τον νόμο 32552004 για τον διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών;

9) Πρόκειται να καταργήσετε τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας για τους πολυτέκνους, όταν μάλιστα κάποιος πολύτεκνος για να μεταφέρει τα 8-9 κ.λπ. τέκνα είχε αγοράσει αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού εξ ανάγκης;

10) Προτίθεσθε να επαναφέρετε τις Μετεγγραφές των πολύτεκνων φοιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3  παρ. 1 του Ν. 860/1979,  που ίσχυσαν επί 32 συναπτά έτη χωρίς προβλήματα για τις Σχολές, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρυτάνεις, ώστε να μπορούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα των να μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή πλησιεστέρα του τόπου μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη που σπουδάζει άλλος αδελφός(ή) τους, χωρίς προβλήματα;

11) Ποιά άλλα μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και της συντελούμενης με ταχύτατους ρυθμούς πληθυσμιακής αλλοιώσεως του πληθυσμού της χώρας, που οδηγούν νομοτελειακά την Ελλάδα στο τέλος της ιστορίας της.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

        Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας           

 

 Βασίλειος Θεοτοκάτος                                            Εμμανουήλ Χρυσόγελος