«Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. ΠΟΙΑ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ;»

9 Μαρτίου 2015
ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ
                                                                                                                                                          Αθήνα,  9/3/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
 
«Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. ΠΟΙΑ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ;»

Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας του 2015 βρίσκει τη γυναίκα, στα περισσότερα κράτη του αναπτυγμένου κόσμου, σε ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας και μάλιστα θέσεις ευθύνης τόσο στην οικονομία, όσο και στην πολιτική.

Διακρίνεται όμως μια τάση να υπερτονίζεται η ανάγκη συμμετοχής της γυναίκας στην οικονομική και κοινωνική ζωή και να παραθεωρείται αντίστοιχα η πλευρά της  μητρότητας και της μέγιστης προσφοράς στην κοινωνία που είναι η καλή ανατροφή των παιδιών.  Αυτή η τάση και γενικότερη νοοτροπία, αδικεί τη γυναικεία φύση και την αντιμετωπίζει μονόπλευρα, μόνο ως οικονομική μονάδα. Κράτη που έβαλαν σε δεύτερη μοίρα της μέγιστη προσφορά της γυναίκας βλέπουν με τρόμο τη δημογραφική τους γήρανση και τα πολλαπλά αρνητικά αποτελέσματα που αυτή επιφέρει.

Η μέγιστη προσφορά της γυναίκας διαχρονικά είναι η γέννηση παιδιών και ο συνεχής αγώνας για την καλή ανατροφή τους – σε συνεργασία φυσικά με τον άνδρα που πρέπει να μετέχει ισότιμα και ενεργά στην προσπάθεια αυτή.

Είναι επείγουσα η ανάγκη να προωθηθούν οικογενειακές πολιτικές που θα θέσουν τη γυναίκα – μητέρα ως πρότυπο και προτεραιότητα της κοινωνίας, να της αναγνωρίσουν ηθικά και υλικά τη μέγιστη προσφορά της στην κοινωνία και να της εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες συνθήκες για να ανταποκριθεί στο σπουδαίο ρόλο της γέννησης και ανατροφής σωστών παιδιών, στα οποία βασίζεται η επιβίωση κάθε κοινωνίας.

Καλούμε τους νομοθέτες της χώρας μας να ξανασκεφθούν τις βασικές προτεραιότητες που πρέπει να διέπουν κάθε πολιτική τους απόφαση και να ξαναδώσουν στην γυναίκα, στη μητέρα, και ακόμη περισσότερη στην ηρωίδα πολύτεκνη μάνα, όλα όσα δικαιούται, όλα όσα της στέρησαν τα τελευταία χρόνια, όλα όσα η μέγιστη προσφορά της προϋποθέτει αλλά και απαιτεί.