ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

29 Ιουνίου 2015
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Πρόσκληση στην εκδήλωση βράβευσης νέων πολύτεκνων μητέρων και αριστούχων μαθητών έτους 2014.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ