ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

17 Αυγούστου 2015
images 2
 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Σε μια  άνευ προηγουμένου απόφαση ΚΥΑ ( Κοινή υπουργική απόφαση) οι εκτελεστές των μνημονίων εθελόδουλοι υπηρέτες του Δ. ραιχ εξέδωσαν το  υπ .αριθ. 1701/14 Αυγ. 2015 ΦΕΚ / Τεύχος Β  το οποίο  περίληψη παραθέτουμε κατωτέρω.
Μεταξύ των άλλων αναφέρουν ότι: αφού τροποποίησαν την προηγούμενη ΚΥΑ η οποία έδινε τη δυνατότητα να συμμετέχουν και οι σύλλογοι πολυτέκνων στην διανομή φρούτων προς τις πολύτεκνες οικογένειες  άνευ ορίου εισοδήματος,τώρα η ανάλγητη κ. Φωτίου  υπουργός  μας λέει , διαβάστε παρακάτω.   Σημ. Συντ.  Επισημαίνουμε ότι κατασκηνώσεις μπορούν να θεωρηθούν κατά την δική μας άποψη  και οι καταυλισμοί των λαθρο προσφύγων και λαθρο μεταναστών όπως και τα Κέντρα κράτησης λαθρό που  λειτουργού από χρόνια  ,επίσης μπορούν να είναι τα ίδια πρόσωπα που στερούνται επαρκείς πόρους για  τη διαβίωση τους χωρίς να τους κατονομάζει προφανώς τα ευκόλως ευνοούμενα παραλείπονται δλδ λαθρό.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και ο Πρόεδρος είχαμε επισημάνει με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 14 Αυγ. 2015 παραμονή της εορτής της Παναγιάς για το έγκλημα που ετοιμάζουν κατά των πολύτεκνων οικογενειών μας. Θα μας βρουν μπροστά τους
 Ανοίξτε στον σύνδεσμο για να διαβάσετε όλο το ΦΕΚ.
 file:///C:/Users/User/Downloads/document%20(4).pdf
Άρθρο 10
Δικαιούχοι ωφελούμενοι Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της υπ’αριθμ. 286886/08.05.2009 (ΦΕΚ Β΄ 867) υπουργικής απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως εξής: «2.1 Προϊόντα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 και 1031/2014, δύνανται να διατεθούν με δωρεάν διανομή σε φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν κοινωφελείς δράσεις, ώστε να χρησιμο− ποιηθούν υπέρ πρόσωπων που στερούνται επαρκείς πόρους για τη διαβίωσή τους, δημόσιων σχολείων και παιδικών κατασκηνώσεων. 2.2 Για τη δράση της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών συμμετέχουν φορείς, όπως: α) Κοινωνικές Συμπράξεις, που έχουν οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)», όπως διαλαμβάνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014, β) κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων και γ) κοινωνικές υπηρεσίες Περιφερειών.2.3
Ωφελούμενοι τελικοί αποδέκτες του προγράμματος της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών είναι,κατά προτεραιότητα,
α) οι δικαιούχοι της κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης,
β) τα κοινωνικά παντοπωλεία,
γ) οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)»,
δ) τα δημόσια σχολεία και ε) οι παιδικές κατασκηνώσεις 2.4 Σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι της παραπάνω παραγράφου δεν παραλαμβάνουν τα προϊόντα που τους αναλογούν εντός των καθοριζόμενων από τους φορείς της δωρεάν διανομής ημερομηνιών, τα αδιάθετα οπωροκηπευτικά θα διατίθενται στα συσσίτια των Κοινωνικών Συμπράξεων. 2.5 Οι ΟΠ συνάπτουν σύμβαση με τις αρχές της παρ.2.2 οπουδήποτε στην Ελλάδα στην οποία περιγράφεται ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος διανομής συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων και ο αριθμός των ωφελουμένων. Στο τέλος κάθε διανομής οι αρμόδιες αρχές στέλνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ λίστα με τους δικαιούχους που παρέλαβαν προϊόντα και τις ποσότητες που παρέλαβαν. Άρθρο 11 Δικαιολογητικά πληρωμής Τα δικαιολογητικά πληρωμής θα καθοριστούν με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρθρο 12 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,
13 Αυγούστου 2015
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
images 2Μετά από ενημέρωση που είχε ο Πρόεδρος του Συλλόγου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη διανομή των φρούτων προς τις πολύτεκνες οικογένειες, μας έγινε γνωστό ότι πλέον από τούδε και στο εξής η αρμοδιότητα χορήγησης νωπών φρούτων και λαχανικών μεταβιβάστηκε στο υπουργείο εργασίας και υπεύθυνη είναι η αναπληρώτρια υπουργός κ. Φωτίου. Η οποία παρέλαβε την σκυτάλη της αντιπολυτεκνικής πολιτικής από τους προκατόχους της και συνεχίζει να αγνοεί πλήρως το ΣΥΝΤΑΓΜΑ  άρθρο 21 που αναφέρει ότι η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες με κάθε τρόπο και μέσο. Αυτά για την κ Φωτίου μάλλον είναι ξεπερασμένα και επιβάλλει το μέτρο για την διανομή φρούτων με εισοδηματικά κριτήρια όπως αυτό το ΤΕΒΑ . Δηλαδή για να είναι δικαιούχος κάποιος πρέπει να έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από  3.000 ευρώ και να μην έχει στη κατοχή του , ποδήλατο, μηχανάκι , κάρο , ή αραμπά. Ουσιαστικά δηλαδή μας λέει η κ Φωτίου ότι  δικαιούχοι θα είναι μόνο οι λαθρομετανάστες και λαθροπρόσφυγες (κατά την δική τους ερμηνεία )και κάποιοι άλλοι που για διαφόρους λόγους δεν λαμβάνουν ούτε ταμείο ανεργίας αν και είναι άνεργοι.
Αγαπητοί συνάδελφοι πολύτεκνοι όσοι διαβάζετε αυτό το κείμενο είναι απόφαση διαμαρτυρίας του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως πρέπει όλοι μας να αποστείλουμε  email και να διαμαρτυρηθούμε άμεσα με κάθε τρόπο και μέσο προς τους τοπικούς κυβερνητικούς και μη βουλευτάς  προς την υπουργό κ. Φωτίου  για το έγκλημα που πάει να πράξει.   Οι πολύτεκνοι είμαστε υπό διωγμό μέσα στην χώρα μας και μέσα στα σπίτια μας. Θα μας βρουν απέναντι τους όπως αυτοί κάποτε όταν ήταν στην αντιπολίτευση του 4% έστηναν πανηγύρια και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας με (επιθέσεις καλής θέλησης) σε κάθε εμφάνισή των τότε μνημονιακών υπουργών ή βουλευτών . ‘Έτσι και εμείς θα τους περιμένουμε  για να τους υποδεχόμαστε ,  ( κερνώντας τους όχι γιαούρτια ) αλλά φρούτα και ντομάτες εάν δεν αλλάξουν τρόπο σκέψης και πράξης. Τώρα δε που το πρόβλημα νέου εποικισμού της Πατρίδος μας είναι πλέον γεγονός με αποτέλεσμα σε λίγα χρόνια να αποτελούμε οι Έλληνες στην Ελλάδα  μειονότητα και υπό διωγμό . 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗ  ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΈΤΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ . Η ΤΩΡΑ  Η ΠΟΤΕ. ΜΕΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.
 
ΥΓ. Τώρα όλοι έχουμε ευθύνη για ότι θα συμβεί στις οικογένειες μας και κανείς δεν έχει άλλοθι να πει ότι δεν γνώριζε . Κάντε άμεσες ενέργειες σ όλους τους βουλευτές και κομματικά όργανα για να βάλουν φρένο σε αποφάσεις άσχετων κομματανθρώπων που λυμαίνονται την εξουσία. 
14 Αυγ.2015.