ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

31 Αυγούστου 2015
Ευχαριστούμε για απάντηση την οποία ανάρτησα: http://www.aspe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2998&Itemid=2

Το θέμα βεβαίως παραμένει(απλώς δυστυχώς, ισχύει από 2007 και πήγαν να το παρουσιάσουν ότι έγινε τώρα – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΠΟΤΤΕ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ – ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ)… σας έστειλα τι ισχύει στα ΙΕΚ  Εργασίας.

 

 

image

 

 

 

 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΠΟΤΤΕ: Μ…Μετά από πολλές συναντήσεις (4 στο υπουργείο) και πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες η ΟΠΟΤΤΕ κατάφερε οι τρίτεκνοι υποψήφιοι στα ΙΕΚ Τουριστικής Εκπαίδευσης,  να εντα…

  

 

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ . ΑΠΛΑ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ρ. Δελατόλα Τηλ.: 210 3736097 Φαξ: 210 3736185 Email: delatola_r@mintour.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί της υπ’αρ. 17931/27-8-2015 Προκήρυξης για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού ΣΧΕΤ.: Το από 30 Αυγούστου 2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (Αρ. Πρωτ. Υπουργείου 18462/4-9- 2015)

 Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστείλατε στην Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 1. Η εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού), που ιδρύθηκαν με την υπ’αρ. 16701/28-07-2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 2107/Β΄), γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία, όπως ορίζεται στις διατάξεις της υπ’αρ. 11802/27-7-2007 υπουργικής απόφασης «Επιλογή καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 1547/Β’). Συγκεκριμένα σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 2 του άρ. 3 της εν λόγω απόφασης, για τον υπολογισμό των μορίων της αίτησης ενός υποψηφίου, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, και η ιδιότητα γονέα ή τέκνου οικογένειας με τρία παιδιά μοριοδοτείται με (4) τέσσερα μόρια. 2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ.6 του ν.3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας κλπ.» (ΦΕΚ… ), η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. 3. Σας υποβάλλουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ’11802/27-7-2007 υπουργικής απόφασης και της υπ’αρ. 16701/28-07-2014 κοινής υπουργικής απόφασης προς ενημέρωσή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ ΣΥΝ.: Συνημμένα: 5 σελίδες (υπ’αρ. 11802/27-7-2007 υπουργική απόφαση και υπ’αρ. 16701/28-07-2014 κοινή υπουργική απόφαση) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης – Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ε

Για ποιο λόγο να καταθέτει επιπλέον δικαιολογητικό της ΑΣΠΕ…, αφού με το πιστοποιητικό του Δήμου ως τρίτεκνοι θα πάρουν τον ίδιο αριθμό μορίων;;; Τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά;

Ντροπή Έλενα… 1 μέρα πριν φύγει από υπουργός!

Τι θεωρούν μεγάλη επιτυχία κάποιοι; Μήπως το αφορολόγητο του παιδιού; τις Μετεγγραφές;…

ΟΧΙ, …  ΙΔΟΥ : ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΤΤΕ – ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

http://opotte.blogspot.gr/2015/08/blog-post_29.html

Η προκήρυξη..

http://www.mintour.edu.gr/images/attachments/ΕΙΣ_-_17931_-_2015_-_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ_ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ_ΙΕΚ_2015-2016.pdf