ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7/2015

16 Σεπτεμβρίου 2015

Σας ανακοινώνουμε  ότι έγιναν  οι  αρχαιρεσίες που προβλέπονται από το καταστατικό στις 12 Σεπτεμβρίου 2015 στο Σύλλογο Πολυτέκνων ν. Δράμας και Περιχώρων, Ο Άγιος Στυλιανός, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2015- 2018. Μετά από πρόσκληση  του πλειονοψηφήσαντος  συμβούλου έγινε συνεδρίαση των επιτυχόντων Συμβούλων  στις 15 Σεπ 2015 και ώρα 1800 για να συγκροτηθεί σε  σώμα  το  νέο Δ.Σ. Μετά από μυστική ψηφοφορία έγινε η κατανομή των αξιωμάτων στους συμβούλους  ως εξής:

1. Σμολοκτός             Νικόλαος    Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
2. Στάϊκος                   Αντώνιος    Γενικός Γραμματέας
3. Θεοδωρίδης          Θεόδωρος   Αντιπρόεδρος
4. Κωνσταντινίδης  Σάββας           Ταμίας
5. Γεωργίου          Κωνσταντίνος    Μέλος
6. Παντσελής            Πέτρος           Μέλος
7. Τοκμακίδης        Αλέξανδρος       Μέλος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Κελέογλου            Μιχαήλ            Πρόεδρος
2. Δομζαρίδης      Κωνσταντίνος      Μέλος
3. Καρασαββίδης   Γεώργιος            Μέλος

Με πίστη στο Θεό θα  υπηρετούμε τις πολύτεκνες οικογένειες του συλλόγου μας,  για να  συνεχίσουμε το έργο μας με περισσότερη δύναμη για την επίτευξη του συλλογικού σκοπού όπως επιτάσσει το καταστατικό μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ο                                                                                  ο
Πρόεδρος                                                              Γεν. Γραμματέας
Σμολοκτός Νικόλαος                                                     Στάϊκος Αντώνιος