ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

20 Νοεμβρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι άρχισε η υποβολή των δικαιολογητικών προς τον Δήμο Δράμας για την επαναβεβαίωση της πολυτεκνικής ιδιότητας των μελών  μας για την μείωση των δημοτικών τελών.  

 Μείωση  δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ύστερα από σχετικές αποφάσεις που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας.  
Όσοι ήδη έχουν καταθέσει αίτηση και καταβάλλουν μειωμένα τέλη, θα πρέπει να προσέλθουν στην Κοινωνική Υπηρεσία προκειμένου να καταθέσουν εκ νέου δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της σχετικής επικαιροποίησης από την Δευτέρα 2  Νοεμβρίου μέχρι και την Πέμπτη  31 Δεκεμβρίου 2015.   
Δικαιούχοι σε ποσοστό μείωσης 50% του ενοποιημένου τέλους καθαριότητας και φωτισμού μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ, είναι: οι άποροι, τα ΑμεΑ ή οικογένειες ΑμεΑ με ποσοστό τουλάχιστον 67% και οι πολύτεκνοι.  Οι δικαιούχοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά στο Διοικητήριο-ισόγειο, γραφείο 127.

1) Λογαριασμό της ΔΕΗ ( στο όνομα του ενδιαφερομένου ή στο όνομα ιδιοκτήτη με μισθωτήριο συμβόλαιο)

 2) φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητος