Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

24 Δεκεμβρίου 2015
imagesppp
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 ΕΥΧΟΝΤΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Σ ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ .imagesppp