ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

19 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 117

Αθήνα,  17/2/2016

Αξιότιμο                                                                                                                                                                               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

Κύριο Μάρκο Μπόλαρη    

Αναπλ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αχαρνών 2, Τ.Κ. 101 76

ΘΕΜΑ: Η διανομή των αδιάθετων οπωροκηπευτικών προϊόντων των αγροτών και η απορρόφησή τους μπορεί να γίνει (προκειμένου να αποζημιωθούν και οι αγρότες) μόνο διαμέσου των Πολυτεκνικών Συλλόγων.

ΣΧΕΤ. Η υπ’ αριθμ. 3320/89505 (ΦΕΚ 1701/Β/14-8-2015 Κ.Υ.Α.)

Αξιότιμε Κύριε  Υπουργέ.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω και ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για την αποκατάσταση της αδικίας που έγινε σε βάρος των πολυτέκνων.

1.         Με ρητές συνταγματικές διατάξεις, ο Συνταγματικός νομοθέτης επιτάσσει στην πολιτεία να ασκήσει δημογραφική πολιτική και να παρέχει ειδική φροντίδα στις πολύτεκνες οικογένειες, αφού:

α.         Στην παρ. 5 του άρθρου 21  του Συντάγματος ορίζεται:

«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

β.         Περαιτέρω η παρ 2 του ίδιου άρθρου προβλέπει ρητά πως:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»

 

2.         Στο πλαίσιο των παραπάνω Συνταγματικών διατάξεων και επειδή ο σεβασμός των Συνταγματικών επιταγών πρέπει να είναι διαρκής, έμπρακτος και απαρέγκλιτος ο κοινός νομοθέτης και η πολιτεία γενικότερα επιβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνουν μέτρα τα οποία να αποτελούν κίνητρα δημογραφικά.

            Ένα από τα μέτρα αυτά ήταν και η μέριμνα που είχε λάβει διαχρονικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε στους φορείς που επιλέγονταν για την παραλαβή και τη διάθεση στους δικαιούχους οπωροκηπευτικών και λοιπών προϊόντων της Ε.Ε., να συγκαταλέγονται και οι Οργανώσεις Πολυτέκνων.

            Επί του προκειμένου σάς μνημονεύουμε ενδεικτικά τις παρακάτω Υπουργικές αποφάσεις, που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω:

·       Υπ’ αριθμ. 290352/Θ/2002 (ΦΕΚ 1415/Β/6-11-2002).

·        Υπ’ αριθμ. 29050/2004 (ΦΕΚ 19/Β/14-1-2004).

·        Υπ’ αριθμ. 56166/2004 (ΦΕΚ 1315/Β/27-8-2004) κ.ά.

·        Υπ’ αριθμ. 40946/2005 (ΦΕΚ 448/Β/7-4-2005).

·        Υπ’ αριθμ. 286886/Β/2009  (ΦΕΚ 867/Β/8-5-2009).

·        Υπ’ αριθμ. 22830/2011 (ΦΕΚ 660/Β/20-4-2011).

·        Υπ’ αριθμ. 279/23460/2013 (ΦΕΚ 414/Β/22-2-2013).

·        Υπ’ αριθμ. 3602/107772/2014 (ΦΕΚ 2326/Β/29-8-2014).

3.         Και ενώ το παραπάνω καθεστώς λειτούργησε για 30 και πλέον χρόνια, χωρίς να δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα, πρόσφατα δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 3320/89565/2015 (ΦΕΚ 1701/Β/14-8-2015) Κ.Υ.Α. την οποία υπογράφουν οι Αναπληρωτές Υπουργοί Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας κ.κ. Αποστόλου και Φωτίου αντίστοιχα, με την οποία όλως παραδόξως οι Οργανώσεις Πολυτέκνων αποκλείστηκαν από τους φορείς εκείνους που αναλαμβάνουν την παραλαβή και διάθεση στους δικαιούχους οπωροκηπευτικών και άλλων προϊόντων.

Και θεωρούμε προκλητικό, να λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις εναντίον των πολυτέκνων οικογενειών, οι οποίοι στην ουσία αποτελούν κίνητρο αντιδημογραφικό, τη στιγμή κατά την οποία η χώρα μας καταρρέει δημογραφικά. Το περασμένο έτος 2015, από 1/1/ έως 31/12/2015, οι θάνατοι ανήλθαν σε 121.785 ενώ οι γεννήσεις είναι μόλις 92.984, δηλαδή οι θάνατοι υπερέχουν κατά 28.801!!! Τέτοιος δημογραφικός κατήφορος δεν υπήρξε άλλη φορά.

4.         Κύριε Υπουργέ.

Με την κοινωνική ευαισθησία που σάς διακρίνει και με το έμπρακτο ενδιαφέρον σας που έχετε επιδείξει απέναντι στην τάξη των πολυτέκνων και επειδή η, με κάθε τρόπο, ενίσχυση των πολυτέκνων οικογενειών, που είναι οι μόνες που αντιστέκονται σθεναρά στη δημογραφική κατάρρευση της χώρας μας και η λήψη παντός προσφόρου μέτρου κοινωνικής προστασίας και αρωγής αυτών, προβάλλεται ως κοινωνικώς, ηθικώς και εθνικώς επιβεβλημένη, σάς παρακαλούμε να αποκαταστήσετε  την αδικία που έγινε σε βάρος των οικογενειών αυτών και με νεοτέρα απόφασή σας να συμπεριλάβετε στους Φορείς για την παραλαβή οπωροκηπευτικών και άλλων προϊόντων και τις Οργανώσεις Πολυτέκνων, προκειμένου τα προϊόντα αυτά να διανεμηθούν στις πολύτεκνες οικογένειες χωρίς κανένα απολύτως εισοδηματικό κριτήριο, γιατί τέτοια κριτήρια που θεσπίσθηκαν κατά το παρελθόν για τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων και άλλων παροχών, εκρίθησαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αντισυνταγματικά (ΣτΕ 1095/2001, 171/2009 κ.ά.).

 

Κύριε Υπουργέ σας επισημαίνουμε πως η διανομή των αδιάθετων οπωροκηπευτικών προϊόντων των αγροτών και η απορρόφησή τους μπορεί να γίνει (προκειμένου να αποζημιωθούν και οι αγρότες) μόνο διαμέσου των Πολυτεκνικών Συλλόγων.

Με την απόφασή σας αυτή, να είσθε βέβαιος ότι θα ανακουφίσετε αισθητά τις 205.000 και πλέον πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, πολλές από τις οποίες διαβιούν στα όρια της ακραίας φτώχειας και δίνουν αγώνα επιβίωσης, καθώς επίσης και τους αγρότες, πολλοί από τους οποίους είναι πολύτεκνοι.           

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

      Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος            Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος