Οι αλλαγές που φέρνει στο ασφαλιστικό η τροπολογία Κατρούγκαλου

3 Ιουνίου 2016

Δεκατρείς αλλαγές στο ασφαλιστικό νόμο που ψήφισε η Βουλή στις 8 Μάιου και ξεκίνησε να ισχύει στις 12 Μαΐου φέρνει τροπολογία που κατέθεσε σήμερα ο Υπ. Εργασίας, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος. Όπως αναφέρει το capital.gr οι αλλαγές που φέρνει συμπηκνώνονται στα εξής: 

1.     Ορίζεται ως χρόνος εφαρμογής των νέων κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ η 1-6-2016 αντί 1-1-2016 που ισχύει. Προκαλείται δαπάνη ποσού 38 εκατ. ευρώ περίπου λόγω της χρονικής μετάθεσης κατά ένα εξάμηνο της χορήγησης του ΕΚΑΣ με αυστηρότερα κριτήρια. Αυτό σημαίνει πως δεν θα ζητηθεί αναδρομικά πίσω  το ΕΚΑΣ που έλαβαν 80.000 χαμηλοσυνταξιούχοι το α΄πεντάμηνο του 2016. Επίσης η τροπολογία προβλέπει πως ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χροήγησης του ΕΚΑΣ λαμβάνουν χώρα το αργότερο μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έτσι ώστε από  1η Ιανουαρίου κάθε έτους να μη χορηγείται ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους (σ.σ. ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε πως ο εν λόγω έλεγχος θα γινόταν το αργότερο έως τον Απρίλιο κάθε έτους ενώ η μη χορήγηση του ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους θα ξεκινούσε από 1η Μαίου). Επίσης το ΕΚΑΣ θα καταργηθεί οριστικά στο τέλος του 2019 και όχι του 2020 όπως αρχικά προβλεπόταν.

Αποτυπώνεται ρητά το ύψος της σωρευτικής εξοικονόμησης στον προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του εν λόγω άρθρου.

2.  Οι διατάξεις για την οικογενειακή παροχή δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα, των οποίων οι συντάξεις υπολογίζονται σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό

3. Καταργούνται ρητά παλιότερες διατάξεις που προέβλεπαν ότι κατά τη συγκεφαλαίωση του συντάξιμου χρόνου των νέων ασφαλισμένων (μετά την 1-1-1993) διάστημα ίσο τουλάχιστον προς 6 μήνες λογίζεται ως έτος.

4. Προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που θα περικοπεί σε περίπτωση εργασίας συμβασιούχων του Δημοσίου θα λαμβάνεται  εφεξής, υπόψη το ύψος του ποσού του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά.

5. Ρυθμίζεται κατά ενιαίο τρόπο για μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους, ο υπολογισμός του ποσού εφάπαξ παροχής για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31-12-2013.

6. Απαλείφεται από το περιεχόμενο της υφιστάμενης  νομοθετικής εξουσιοδότησης, ο επαναπροσδιορισμός των ποσοστών των εισφορών μισθωτών και εργοδοτών.

7.  Καταργούνται οι ειδικώς οριζόμενοι πόροι ασφαλιστικών  ταμείων που έχουν υπαχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης . Προκαλείται απώλεια εισόδων ύψους 15 εκατ. ευρώ .

8.  Δεν παρέχεται πλέον νομοθετική εξουσιοδότηση για την εξειδίκευση των κατηγοριών αυταπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Ασφαλιστικού (σ.σ. 12-5-2016) υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Η υφιστάμενη νομοθετική εξουσιοδότηση περιορίζεται στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των παραπάνω κατηγοριών.

9. Μέχρι 31-12-2017 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στη φορολογική διοίκηση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την υποβολή δηλώσεων καταβολής φόρου εισοδήματος  και ασφαλιστικών εισφορών καθώς και με τη διενέργεια παντός είδους  ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών και ληξιπροθέσμων.

10. Απαλείφεται ο χρονικός προσδιορισμός αποτύπωσης στο οικείο πληροφοριακό σύστημα των στοιχείων κάθε ασφαλισμένου αναφορικά με το ύψος του αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης για την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων (σ.σ. αρχικά ίσχυε η 1.1.2018)

11. Αποσαφηνίζεται ο τρόπος λειτουργίας του αυτόματου μηχανισμού εξισορρόπησης αναφορικά με την προσαρμογή των επικουρικών συντάξεων σε περίπτωση ελλειμμάτων του οικείου Ταμείου.

12. Η αναπροσαρμογή του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης για τον υπολογισμού του μερίσματος του Μετοχικού ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων ορίζεται πλέον με απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του Ταμείου και όχι με απόφαση του ΔΣ, ενώ δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Εργασίας .