ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΉ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ

5 Ιουλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού κ. Θ Φωτίου ξεκινά η κατάρτιση πινάκων δικαιούχων πολύτεκνων οικογενειών για την διανομή οπωροκηπευτικών σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται στην ΚΥΑ . Συνεπώς πρέπει οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν έστω και ένα προστατεύομενο τέκνο και εμπίπτουν στα εισοδηματικά όρια , να προσκομίσουν στα γραφεία του Συλλόγου εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2015  και οικογενειακή βεβαίωση του Δήμου που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι 15 Ιουλίου 2015 για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2521037000 fax 2521037320  και στον αυτόματο τηλεφωνητή 25210 23266  Δικαιούχοι παραλαβής των αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών, με βάση τα που προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, είναι οι πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων τέκνων, έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως κατωτέρω:

α. Πολύτεκνοι γονείς με έστω και 1 προστατευόμενο τέκνο  και μέχρι

     τέσσερα τέκνα                                                                                       17.280 €

β. Πολύτεκνοι γονείς με 5 προστατευόμενα τέκνα                           20.160 €

γ. Πολύτεκνοι γονείς με 6 προστατευόμενα τέκνα                           23.040 €

δ. Πολύτεκνοι γονείς με 7 προστατευόμενα τέκνα                           25.920 €

ε. Πολύτεκνοι γονείς με 8 προστατευόμενα τέκνα                           28.800 €

στ. Πολύτεκνοι γονείς με 9 προστατευόμενα τέκνα                                     31.680 €

ζ. Πολύτεκνοι γονείς με 10 προστατευόμενα τέκνα                                     34.560 €

η. Πολύτεκνοι γονείς με 11 προστατευόμενα τέκνα                                     37.440 €

θ. Πολύτεκνοι γονείς με 12 προστατευόμενα τέκνα                                     40.320 €

ι. Πολύτεκνοι γονείς με 13 προστατευόμενα τέκνα                          43.200 €

4.         Η Α.Σ.Π.Ε. συνιστά σε όσους Συλλόγους Πολυτέκνων επιθυμούν να παραλάβουν οπωροκηπευτικά προκειμένου να τα διανείμουν στις πολύτεκνες οικογένειες – μέλη τους, που εκπληρώνουν τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια: 

α.        Να έλθουν πρώτα σε επαφή με την Περιφέρεια στην οποία ανήκουν, για να υπάρξει συνεννόηση για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. 

β.         Να καταρτίσουν πρόγραμμα των πολυτέκνων οικογενειών – μελών τους, αφού αυτές υποβάλλουν σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται:

– Από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως και

– Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του οικονομικού έτους 2015. 

γ.         Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος να έλθουν εκ νέου σε επαφή με την Περιφέρεια προκειμένου αυτή να εξασφαλίσει την ανάλογη ποσότητα οπωροκηπευτικών για όλες τις οικογένειες που κατέθεσαν αίτηση και δικαιολογητικά.

δ.         Να διανείμουν οι ίδιοι τα οπωροκηπευτικά στα μέλη τους με βάση ενυπόγραφες ονομαστικές καταστάσεις. 

ε.         Μετά την ολοκλήρωση της διανομής να υποβάλλουν τις καταστάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα. 

5.         Για τις δικαιούμενες ποσότητες οπωροκηπευτικών κατ’ άτομο ή οικογένεια θα επακολουθήσει η έκδοση Υ.Α. 

6.         Εξυπακούεται πως οι Σύλλογοι Πολυτέκνων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα παραλαβής και διανομής στους δικαιούχους οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να εφαρμόσουν επ’ ακριβώς τις ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις, για να είναι σε θέση να δεχθούν τον οποιοδήποτε έλεγχο από τις προβλεπόμενες Επιτροπές.     

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

        Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο Διευθυντής

 Βασίλειος Θεοτοκάτος         Εμμανουήλ Χρυσόγελος          Χαράλαμπος Παύλος