ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

12 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ο Πρόεδρος Σμολοκτός Νικόλαος  και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου εύχονται  σ όλα τα  παιδιά που θα φοιτήσουν στην Α΄, Β΄και Τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλή πρόοδο και πνευματική υγεία .