ΕΦΚΑ: Τι θα πληρώνουν οι αγρότες σε ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το 2022

3 Φεβρουαρίου 2017

 

ΕΦΚΑ: Τι θα πληρώνουν οι αγρότες σε ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το 2022

 

Σε ποσοστό 14% επί του μηνιαίου εισοδήματος καθορίζεται η εισφορά του κλάδου σύνταξης για τους αγρότες και κτηνοτρόφους από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με την εφαρμοστική εγκύκλιο την οποία εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Θα πληρώνεται κάθε μήνα. Το 2018 το ποσοστό ανεβαίνει στο 16%, για το 2019 στα 18%, για το 2020 στο 19%, για το 2021 στο 19,5% και κορυφώνεται για το 2022 και μετά στο 20%. Στον Κλάδο Περίθαλψης δεν θα υπάρχει μεταβατική προσαρμογή και οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν ποσοστό 6,95% (6,45 % για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα). Επίσης θα πληρώνεται εισφορά ειδικού λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 0,25% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος.

Θεσπίζεται ακόμη «κατώτατη» και «ανώτατη» μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο μηνιαίο ποσό εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές.

Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία ασχολείται ο και η σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα, το ετήσιο Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) της εκμετάλλευσης κατανέμεται ισόποσα στα μέλη της.

Το ετήσιο ΚΦΑ κάθε μέλους διαιρούμενο δια του δώδεκα (12), αποτελεί την μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών. Σε περίπτωση που το μηνιαίο εισόδημα υπολείπεται του κατώτατου ορίου, η εισφορά κάθε μέλους υπολογίζεται επί της κατώτατης βάσης (σήμερα ισούται με 410,26 €).

Διαβάστε την εγκύκλιο και παραδείγματα πληρωμής εισφορών