Καταργούν το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολυτέκνων

10 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Ο ΑΓΙΟC CΤΥΛΙΑΝΟC                                                          Δράμα  30 /1/2017

ΑΡΜΕΝ 24, 1Ος ΟΡΟΦΟΣ                                                   Αριθ. Πρωτ: 143

ΤΗΛ. 2521037000 – FAX. 2521037320

66100

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης

 

ΘΕΜΑ: Άνεργες και άστεγες Πολύτεκνες Οικογένειες εκτός ΚΕΑ

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου αφού έλαβε γνώση

α)   την υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αληλεγγύης για το έτος 2017

β)   την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου (ΚΕΑ) που αναφέρεται στο οικογενειακό επίδομα και

γ)   τα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη στο πρόγραμμα πολύτεκνων οικογενειών

2.   Συνάγεται το συμπέρασμα ότι:

α)   οι πολύτεκνες οικογένειες και ειδικά οι άνεργες ή και άστεγες, απορρίπτονται από το πρόγραμμα του ΚΕΑ, λόγω εισοδήματος. Διότι στο συνολικό δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, προσμετρά το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων & το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων & Πολύτεκνων Οικογενειών, ως εισόδημα. (Σε αυτό το σημείο θυμίζουμε ότι μεγάλος αριθμός Πολύτεκνων Οικογενειών το 2016, έλαβε το μεγαλύτερο μέρος του επιδόματος στην γ΄ & δ΄ δόση).

β)    η προσμέτρηση των Οικογενειακών Επιδομάτων, των πολύτεκνων οικογενειών, είναι ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ, διότι σύμφωνα:

1) με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου ΙΑ2 ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΕΚΝΩΝ, όπου αναφέρεται ότι: «Το επίδομα της παρούσας υποπαραγράφου δεν προσμετράται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου»  και

2) με τις διατάξεις ν. 4254/2014 ορίζεται ότι το από 1/1/2013 ¨ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ¨, δεν προσμετράται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από  το φόρο εισοδήματος.

3.   Σας καλούμε να τροποποιήσετε το ΦΕΚ Β 128/24-1-2017 και την εξαίρεση του Ενιαίου Επιδόματος Τέκνων & του Ειδικού Επιδόματος Τριτέκνων & Πολυτέκνων, από τα εισοδηματικά κριτήρια του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως ορίζουν οι παραπάνω νόμοι.

4.   Διότι τα πραγματικά θύματα της φτώχειας και της εξαθλίωσης, στην Ελλάδα του 2017 είναι τα Ελληνόπουλα και οι Πολύτεκνες Οικογένειες.

 

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Δ.Σ.

 

Για το Δ.Σ.

 

-ο-                                                                             -ο-

Πρόεδρος                                                      Γεν. Γραμματέας

 

 

Σμολοκτός Νικόλαος                                          Στάϊκος Αντώνιος