ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΣΠΕ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ… ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

23 Φεβρουαρίου 2017

ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΛΈΓΑΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

Αθήνα,  5/10/2016

 

Αξιότιμο

Κύριο Ανδρέα Ξανθό                                                                                                                                                           ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Υπουργό Υγείας

Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 101 87 Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Δυσμενείς αλλαγές στην κινητικότητα των Νοσηλευτών

 

Κύριε Υπουργέ.

Για το προκείμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

 

1.         Ο νόμος 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016): «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», περιέχει σημαντικές μεταρρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου σας, πολλές από τις οποίες είναι δυσμενείς για τα συμφέροντα των Νοσηλευτών. Ενδεικτικά μνημονεύονται:

·         Η παρ. 1 του άρθρου 50 με την οποία καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα αποσπάσεων του Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Με τη διάταξη αυτή καταργούνται οι ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4223/2013, που αφορούσαν τις αποσπάσεις του Νοσηλευτικού προσωπικού.

Επίσης με τη διάταξη αυτή καταργήθηκε η προβλεπομένη με το άρθρο αυτό απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο που υπηρετεί σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ και η κατά προτεραιότητα απόσπαση των πολυτέκνων.

·         Η παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου με το οποίο καταργήθηκαν όλες οι διατάξεις, που ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων του Νοσηλευτικού προσωπικού, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων. Με αυτή τη  διάταξη καταργήθηκε η ευνοϊκή διάταξη του άρθρου 54 του Ν. 4223/2013 η οποία προέβλεπε ότι:  «Η μετάταξη και η απόσπαση του Νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του ΕΣΥ με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση».

·         Με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου επιμηκύνεται το χρονικό όριο από το διορισμό μετά τον οποίο επιτρέπονται οι υπηρεσιακές μεταβολές και το όριο των 2 ετών που είχε καθιερωθεί με τη σχετική διάταξη του Ν. 4223/2013 καταργήθηκε και επαναφέρεται η 5ετία.

 

2.         Γνωρίζετε καλύτερα παντός άλλου, Κύριε Υπουργέ, πως η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης. Αρκεί να επισημανθεί ότι από 1 Ιανουαρίου έως 3/10/2016 του τ. έτους ς οι θάνατοι ανήλθαν στις 88.989 ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 69.488 υπεροχή δηλαδή των θανάτων κατά 19.501!

Στον ξέφρενο ρυθμό της υπογεννητικότητας αντιστέκονται σθεναρά οι πολύτεκνες οικογένειες.

Ο Συνταγματικός Νομοθέτης, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολυτέκνων στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή ορίζει ρητά:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»

«Περαιτέρω η παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζει πως:

«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

 

3.         Κατόπιν των ανωτέρω, σάς παρακαλούμε, Κύριε Υπουργέ:

·         Να προβείτε άμεσα στην επαναφορά των ευνοϊκών ρυθμίσεων σχετικά με την κινητικότητα του Νοσηλευτικού προσωπικού, όπως αυτές είχαν θεσμοθετηθεί με το Ν. 4223/2013, τουλάχιστον για τους πολύτεκνους και

·         Να ληφθεί μέριμνα για τις πολύτεκνες Νοσηλεύτριες, ώστε αυτές να απαλλάσσονται από τις νυκτερινές βάρδιες, προκειμένου να έχουν χρόνο ν’ ασχοληθούν με την επίβλεψη των παιδιών τους.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος            Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος