Τροπολογία σε Σχέδιο Νόμου 890/1/10.1.2017: Παράταση έως 13/4/2017 της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων

24 Φεβρουαρίου 2017

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001029_N0000027511_S0000131162