Τροπολογία για Δημοσίους και Δημοτικούς Υπαλλήλους με δικαστικές αποφάσεις

1 Μαρτίου 2017

Κατατέθηκε στο προς ψήφιση νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», τροπολογία των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Π. Σκουρλέτη και Ο. Γεροβασίλη, αντίστοιχα, που συμμορφώνει Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης προς αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, όσον αφορά προσλήψεις προσωπικού.

Ειδικότερα, με την Τροπολογία,

Α. ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση της δημόσιας διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις όσον αφορά προσλήψεις προσωπικού σε φορείς του δημοσίου τομέα:

1. Η απόφαση κατανομής του προσωπικού που διορίζεται σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων έχει αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και η έλλειψή της δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης στις οικείες δικαστικές αποφάσεις.

2. Τα προβλεπόμενα από τις οικίες διατάξεις τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού δεν απαιτούνται για την ολοκλήρωσης της κατάταξης σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ η οποία πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή των προϋπολογισμών της Γενικής Κυβέρνησης.

Με την εν λόγω Τροπολογία, επιλύεται οριστικά το ζήτημα της υποχρέωσης έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και συμμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης προς αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Επίσης, απαλλάσσει τους φορείς του δημοσίου τομέα από την καταβολή αποζημιώσεων, που επιφέρουν σημαντική επιβάρυνση των προϋπολογισμών

τους. Κάντε αντιγραφή και επικόλληση  στον παρακάτω σύνδεσμο για; να δείτε την τροπολογία.

https://www.epoli.gr/content/data/multimedia//files/pdf/tropologia_dikastikes_apofaseis.pdf