Οι 10 νέες εισφορές ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος 7 εκατ. συνταξιούχων, μισθωτών και επαγγελματιών

27 Απριλίου 2017

Δέκα νέες εισφορές έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ από τον Γενάρη του 2015 μέχρι και σήμερα.

Το συνολικό κόστος τους για 7 εκατομμύρια συνταξιούχους, τους ασφαλισμένους (μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες), τους εργοδότες αλλά και για το ίδιο το Δημόσιο ανέρχεται σε 5,685 δισ. ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο “διαψεύδεται” ο Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δήλωσε προχθές πως “η φορολογία δεν ανέβηκε με εμάς”.

Πιο συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2015, οπότε θέσπισε το πρώτο πακέτο σκληρών μέτρων σε βάρος των συντάξεων μέχρι και τον Μάιο του 2016, οπότε πέρασε τον ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση επέβαλε τις παρακάτω εισφορές σε βάρος των συνταξιούχων, των μισθωτών και των ελευθέρων επαγγελματιών:

1. Αύξηση της εισφοράς σε όλες τις κύριες συντάξεις υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ΕΟΠΥΥ) από το 4% σε 6%. Το μέτρο αυτό οδήγησε σε αντίστοιχη έμμεση μείωση στις καθαρές αποδοχές 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων από κύριες συντάξεις (θεσπίστηκε μέσα Ιουλίου 2015, ίσχυσε αναδρομικά από 1/7/2015 και οδήγησε  σε επιπλέον 532 εκατ. ευρώ έσοδα για τον ΕΟΠΥΥ ετησίως).

2. Εισφορά 6% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις υπέρ της ιατρο-φαρμακευτικής περίθαλψης (ΕΟΠΥΥ). Το μέτρο αυτό οδήγησε αντίστοιχη μείωση στις καθαρές αποδοχές 1,2 εκατομμυρίου συνταξιούχων από επικουρικές συντάξεις (θεσπίστηκε μέσα Ιουλίου 2015, ίσχυσε αναδρομικά από 1/7/2017 και απέδωσε επιπλέον 178 εκατ. ευρώ)

3. Αύξηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης από το 3% στο 3,5%. Το μέτρο αυτό αφορούσε 240.000 εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, αλλά και το Δημόσιο, αυξάνοντας κατά αντίστοιχο ποσοστό το μη μισθολογικό κόστος (θεσπίστηκε αρχές Μάιου 2016, εφαρμόστηκε από 1/6/2016 και απέδωσε 175 εκατ. ευρώ στον Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης).

4. Αύξηση των εργατικών εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης από το 3% στο 3,5%. Το μέτρο αυτό αφορούσε 2,7 εκατομμύριο μισθωτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οδηγώντας σε αντίστοιχη έμμεση μείωση των καθαρών αποδοχών τους (θεσπίστηκε αρχές Μαΐου, εφαρμόστηκε από 1/6/2016 και απέδωσε στο ΕΤΕΑ 175 εκατ. ευρώ)

5. Εργοδοτική εισφορά του Δημοσίου 3,33% για τον κλάδο κύριας σύνταξης των δημοσίων υπαλλήλων που διορίστηκαν έως 31/12/1992. (θεσπίστηκε στις αρχές Μάιου 2016, ισχύει από 1/1/2017 και θα φέρει έσοδα 1 δισ. ευρώ στον ΕΦΚΑ).

6. Εισφορά 14% επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος 650.000 αγροτών (σ.σ. Ασφαλισμένων του τέως ΟΓΑ) για τον κλάδο κύριας σύνταξης (θεσπίστηκε αρχές αρχές Μαΐου, ισχύει από 1/1/2017 και προβλέπεται να αποδώσει έσοδα 450 – 500 εκατ. ευρώ)

7. Εισφορά 20% επί του καθαρού εισοδήματος 850.000 ελευθέρων επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων και των μπλοκάκηδων (θεσπίστηκε αρχές Μαΐου 2016, εφαρμόστηκε από 1/1/2017 και προβλέπει σε έσοδα 2 δισ. ευρώ) .

8. Εισφορά 6,9% επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος 1,45 εκατομμυρίου ελευθέρων επαγγελματικών, των αυταπασχολούμενων, των μπλοκάκηδων και των αγροτών υπέρ του κλάδους της ιατρο-φαρμακευτικής περίθαλψης (θεσπίστηκε αρχές Μαΐου 2016, εφαρμόστηκε από 1/1/2017 και αποβλέπει σε έσοδα 1 δισ. ευρώ υπέρ του ΕΟΠΥΥ ).

9. Εισφορά 7% επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος 350.000 ελευθέρων επαγγελματιών και των αυταπασχολούμενων (πχ δικηγόρων, μηχανικών, γιατρών) υπέρ του κλάδου της επικουρικής σύνταξης ( θεσπίστηκε αρχές Μαΐου, εφαρμόστηκε από 1/1/2017 και αποβλέπει σε έσοδα ύψους 75 εκατ. ευρώ υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών )

10. Εισφορά 4% επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος μερίδας ελευθέρων επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων υπέρ του κλάδου εφάπαξ  (θεσπίστηκε αρχές Μάιου 2016, ισχύει από 1/1/2017 και προβλέπεται να ποδώσει 50 εκατ. ευρώ ετησίως υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ)