ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

28 Ιουνίου 2017
images1111

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε  ότι η διαδικασία διανομής οπωροκηπευτικών γίνεται με προϋποθέσεις στις πολύτεκνες οικογένειες με βάσει την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ). ΦΕΚ  2413/4.8.16

Πολύτεκνες οικογένειες με ένα (1) τουλάχιστον  προστατευόμενο τέκνο των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις δέκα επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα (17280) ευρώ

Για κάθε ένα  (1)  προστατευόμενο τέκνο πέραν των τεσσάρων (4), το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.

Με βάσει τα  ανωτέρω ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΑΙ να  αποστείλετε μέχρι 10 Ιουλίου 2017 με φαξ στο 2521037320 ή με mail info@sylpoldramas.org.gr αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του 2016.η 2017 για να ετοιμάσουμε τις καταστάσεις επιλέξιμων  δικαιούχων διανομής οπωροκηπευτικών και λοιπών  τροφίμων. Αυτή η ενέργεια ισχύει και για τους παλαιούς δικαιούχους που είχαν προσκομίσει εκκαθαριστικό σημειωμα. Μην το αμελήσετε