Ποιοι “κλειδώνουν” πρόωρη σύνταξη έως 750 ευρώ – Αναλυτικά παραδείγματα

9 Οκτωβρίου 2017
images.jpg66

Πρόωρη σύνταξη από 52 έως 57,5 ετών κλειδώνουν πάνω από 500.000 παλαιοί ασφαλισμένοι σε Δημόσιο, Ειδικά Ταμεία και ΙΚΑ.

Η έξοδος μπορεί να γίνει άμεσα ή αργότερα, χωρίς να αλλάξει το όριο ηλικίας που έχουν πιάσει με βάση τα ένσημά τους έως το 2012 και την πραγματική τους ηλικία είτε πριν, είτε μετά τις 19/8/2015.

Το ποσό της σύνταξης θα υπολογιστεί με πέναλτι 6% για κάθε έτος που υπολείπεται από το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης.

Η μείωση έχει πλαφόν 30% δηλαδή φτάνει μέχρι τα 5 έτη από το όριο πλήρους συνταξιοδότησης ακόμη και αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη, ενώ επιβάλλεται μόνο στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης και όχι στο ποσό της Εθνικής Σύνταξης, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας.

Η συνολική σύνταξη (ανταποδοτική και Εθνική) ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και το μέσο μισθό για τα έτη από το 2002 μέχρι τη συνταξιοδότηση κυμαίνεται μεταξύ 450 και 750 ευρώ.

Οι ηλικίες συνταξιοδότησης δεν μεταβάλλονται για όσους έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλισης και ενσήμων έως το 2012 και μέχρι 18/8/2015 είχαν και την ηλικία των 50 έως 60 ετών.

Τα όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη μεταβάλλονται όμως για όσους συμπληρώνουν τις ηλικίες των 50 έως 60 ετών από 19/8/2015 και μετά.

Στις κατηγορίες γυναικών μάλιστα με 10.000 ένσημα το πέναλτι πρόωρης εξόδου αντί 30%, πέφτει στο 18%, σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου.

Από το ΙΚΑ παίρνουν πρόωρη σύνταξη πριν από τα 62 οι εξής κατηγορίες:

– Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν έως το 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο παιδί. Οι ηλικίες που κατοχυρώνουν με αυτές τις προϋποθέσεις για την πρόωρη έξοδο είναι το 50ό έτος αν είχαν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο έως το 2011, το 52ο έτος αν συμπλήρωναν τις ίδιες προϋποθέσεις το 2011 και το 550 έτος αν οι 5.500 ημέρες συμπληρώθηκαν το 2012 με ανήλικο τέκνο. Το κλειδί που επισπεύδει μάλιστα την έξοδο είναι στα πλασματικά έτη.

– Γυναίκες που συμπληρώνουν έως το 2012 τις 10.000 ημέρες ασφάλισης δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τα 55, 56 και 56,5. Αντίστοιχα πλήρη δικαιούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 57, 58, 58,5. Σε αυτές τις περιπτώσεις γυναικών, το πέναλτι κατεβαίνει στο 18% αντί 30% και η πρόωρη σύνταξη γίνεται πιο ελκυστική.

– Άνδρες με 10.000 ένσημα έως το 2012 παίρνουν μειωμένη με αρχικό όριο το 60ό έτος της ηλικίας τους, ενώ από φέτος η έξοδος είναι στα 62. Για την αίτηση είναι απαραίτητο να έχουν την τελευταία πενταετία 100 ένσημα κάθε χρόνο.

Παραδείγματα με πρόωρη σύνταξη από τα 55 αντί πλήρη στα 63,3:

Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με ένσημα πριν από το 1993, που είναι σήμερα 55 ετών και είχε το 2011 ανήλικο παιδί και 5.500 ημέρες ασφάλισης έχει θεμελιώσει δικαίωμα για να πάρει πρόωρη σύνταξη με την ηλικία των 52 ετών που τη συμπλήρωσε πριν από τις 19/8/2015 και έτσι δεν την πιάνουν τα νέα όρια συνταξιοδότησης ως προς τη μειωμένη σύνταξη.

Αντίθετα αλλάζει η ηλικία της πλήρους σύνταξης, η οποία θα καθοριστεί με το όριο που θα ισχύει όταν κλείσει τα 57, γιατί αυτή την ηλικία κατοχύρωσε με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011 και θα πάρει σύνταξη με το νέο όριο που θα ισχύει όταν γίνει 57 ετών. Η ασφαλισμένη θα πιάσει τα 57 το 2019 και τότε το όριο για πλήρη σύνταξη είναι 63,3 ετών.

Η διαφορά μεταξύ πρόωρης και πλήρους είναι τεράστια. Μπορεί να φύγει άμεσα στα 55 που είναι σήμερα και να γλιτώσει 8,3 έτη από το να αποχωρήσει στα 63,3 με πλήρη. Αν ο μέσος μισθός της είναι 1.000 ευρώ και έχει 25 χρόνια θα πάρει 208 ευρώ από την ανταποδοτική σύνταξη και 384 ευρώ από την εθνική σύνταξη.

Το πέναλτι λόγω πρόωρης εξόδου είναι 30% και θα πέσει στο ποσό της ανταποδοτικής, δηλαδή θα πάρει 146 ευρώ και με τα 384 ευρώ της εθνικής θα έχει 530 ευρώ και μετά το 6% για την ασθένεια το τελικό ποσό σύνταξης είναι 498 ευρώ για πάντα.

Αν μείνει στα 63 και έστω με τον ίδιο μέσο όρο μισθού (1.000 ευρώ) θα έχει 33 έτη και θα πάρει πλήρη σύνταξη, η οποία θα είναι 690 ευρώ μικτά και 647 ευρώ μετά το 6% της ασθένειας.

Τα 8 χρόνια δηλαδή θα της δώσουν 150 ευρώ παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει τον ίδιο μέσο μισθό 1.000 ευρώ γιατί αν οι αποδοχές της βγουν μικρότερες θα πέσει και το ποσό της σύνταξης.

Τα όρια ηλικίας για την πρόωρη έξοδο στο Δημόσιο

Οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία έως το 2010 (και δεν φτάνουν την 35ετία) αποχωρούν με πρόωρη με το όριο ηλικίας όταν κλείνουν τα 60.

Οι γυναίκες με 25ετία έως το 2010 παίρνουν μειωμένη με το όριο που ισχύει όταν κλείσουν τα 55.

Παραδείγματα:

Άνδρας υπάλληλος με 25ετία το 2010 (και με λιγότερα από 35 έτη έως το 2020) που είναι 60 ετών το 2017, θα πάρει μειωμένη στα 62. Αν είχε το 60ό έτος το 2016 βγαίνει στα 60,9.

Γυναίκα υπάλληλος με 25ετία έως το 2010 και ηλικία 55 ετών μέχρι 18/8/2015 αποχωρεί άμεσα με πρόωρη. Αν είχε το 55ο έτος μετά τις 19/8/2015, βγαίνει στα 56,6 ενώ αν κλείνει τα 55 το 2018 βγαίνει στα 58.

Και στα δύο παραδείγματα το όριο για πλήρη σύνταξη χωρίς 35ετία είναι το 67ο έτος ενώ με 35ετία από το 2020 και μετά βγαίνουν στα 61-62