Πόσα χάνουν μισθωτοί – συνταξιούχοι από τη μείωση του αφορολόγητου

24 Ιανουαρίου 2018
images.jpg12

 

Η διάταξη για τη μείωση του αφορολόγητου ορίου ψηφίστηκε το Μάιο του 2017. Προβλέπει ότι η μείωση θα γίνει τον Ιανουάριο του 2020. Μόνο που στο κείμενο του επικαιροποιημένου μνημονίου που συνέταξαν από κοινού κυβέρνηση και Θεσμοί προβλέπεται ότι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρήσει, με βάση τους δικούς του υπολογισμούς, ότι το 2019 δεν πιάνεται ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% τότε η μείωση του αφορολόγητου θα έρθει έναν χρόνο νωρίτερα. Η απόφαση για αυτό, όπως προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο, θα ληφθεί τον ερχόμενο Μάιο.

Η μείωση του αφορολόγητου ορίου, είτε γίνει το 2020 όπως έχει ψηφιστεί, είτε το 2019, θα επιφέρει μια άμεση και σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Η μείωση αυτή θα φανεί από τον πρώτο μισθό ή σύνταξη μετά την ενεργοποίηση της μείωσης μέσω της παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Η μείωση του αφορολόγητου ορίου θα γίνει μέσω της περικοπής κατά 650 ευρώ της έκπτωσης φόρου που δικαιούνται μισθωτοί και συνταξιούχοι. Συγκεκριμένα, η μείωση του φόρου με βάση την οποία προκύπτει το ύψος του αφορολόγητου εισοδήματος διαμορφώνεται ώς εξής:

– στα 1.250 ευρώ από 1.900 ευρώ σήμερα για μισθωτούς χωρίς προστατευόμενα τέκνα (έτσι το αφορολόγητο όριο μειώνεται από 8.636 σε 5.681 ευρώ)
– στα 1.300 ευρώ από 1.950 ευρώ σήμερα για μισθωτούς με ένα προστατευόμενο τέκνο (έτσι το αφορολόγητο όριο μειώνεται από 8.863 σε 5.909 ευρώ)
– στα 1.350 ευρώ από 2.000 ευρώ σήμερα για μισθωτούς με δύο προστατευόμενα τέκνα (έτσι το αφορολόγητο όριο μειώνεται από 9.090 σε 6.136 ευρώ)
– στα 1.450 ευρώ από 2.100 ευρώ σήμερα για μισθωτούς με τρία τέκνα και άνω
(έτσι το αφορολόγητο όριο μειώνεται από 9.545 σε 6.590 ευρώ)

Από τους παραπάνω αριθμούς γίνεται πλέον κατανοητό ότι η μείωση του αφορολόγητου ορίου θα έχει ως αποτέλεσμα να ξεκινήσουν να πληρώνουν φόρο εισοδήματος ακόμη και μισθωτοί ή συνταξιούχοι με μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των 500 ευρώ.

Αναλυτικά οι απώλειες εισοδήματος από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου:

Μισθωτός χωρίς παιδιά

Εισόδημα

Φόρος σήμερα

Φόρος με μείωση αφορολόγητου

Επιβάρυνση
φόρου

 

 

 

5.000

0

0

0

5.500

0

0

0

5.600

0

0

0

5.700

0

4

4

5.800

0

26

26

5.900

0

48

48

6.000

0

70

70

6.100

0

92

92

6.200

0

114

114

6.300

0

136

136

6.400

0

158

158

6.500

0

180

180

6.600

0

202

202

6.700

0

224

224

6.800

0

246

246

6.900

0

268

268

7.000

0

290

290

7.500

0

400

400

8.000

0

510

510

8.500

0

620

620

9.000

80

730

650

10.000

300

950

650

11.000

520

1.170

650

12.000

740

1.390

650

13.000

960

1.610

650

14.000

1.180

1.830

650

15.000

1.400

2.050

650

16.000

1.620

2.270

650

17.000

1.840

2.490

650

18.000

2.060

2.710

650

19.000

2.280

2.930

650

20.000

2.500

3.150

650

30.000

5.500

6.150

650

40.000

9.300

9.950

650

50.000

13.900

14.550

650

60.000

18.500

19.150

650

70.000

23.100

23.750

650

80.000

27.700

28.350

650

90.000

32.300

32.950

650

100.000

36.900

37.550

650

 

Μισθωτός με ένα παιδί

Εισόδημα

Φόρος σήμερα

Φόρος με μείωση αφορολόγητου

Επιβάρυνση φόρου

5.000

0

0

0

5.500

0

0

0

5.600

0

0

0

5.700

0

0

0

5.800

0

0

0

5.900

0

0

0

6.000

0

20

20

6.100

0

42

42

6.200

0

64

64

6.300

0

86

86

6.400

0

108

108

6.500

0

130

130

6.600

0

152

152

6.700

0

174

174

6.800

0

196

196

6.900

0

218

218

7.000

0

240

240

7.500

0

350

350

8.000

0

460

460

8.500

0

570

570

9.000

30

680

650

10.000

250

900

650

11.000

470

1.120

650

12.000

690

1.340

650

13.000

910

1.560

650

14.000

1.130

1.780

650

15.000

1.350

2.000

650

16.000

1.570

2.220

650

17.000

1.790

2.440

650

18.000

2.010

2.660

650

19.000

2.230

2.880

650

20.000

2.450

3.100

650

30.000

5.450

6.100

650

40.000

9.250

9.900

650

50.000

13.850

14.500

650

60.000

18.450

19.100

650

70.000

23.050

23.700

650

80.000

27.650

28.300

650

90.000

32.250

32.900

650

100.000

36.850

37.500

650


Μισθωτός με δυο παιδιά

Εισόδημα

Φόρος σήμερα

Φόρος με μείωση αφορολόγητου

Επιβάρυνση φόρου

5.000

0

0

0

5.500

0

0

0

5.600

0

0

0

5.700

0

0

0

5.800

0

0

0

5.900

0

0

0

6.000

0

0

0

6.100

0

0

0

6.200

0

14

14

6.300

0

36

36

6.400

0

58

58

6.500

0

80

80

6.600

0

102

102

6.700

0

124

124

6.800

0

146

146

6.900

0

168

168

7.000

0

190

190

7.500

0

300

300

8.000

0

410

410

8.500

0

520

520

9.000

0

630

630

10.000

200

850

650

11.000

420

1.070

650

12.000

640

1.290

650

13.000

860

1.510

650

14.000

1.080

1.730

650

15.000

1.300

1.950

650

16.000

1.520

2.170

650

17.000

1.740

2.390

650

18.000

1.960

2.610

650

19.000

2.180

2.830

650

20.000

2.400

3.050

650

30.000

5.400

6.050

650

40.000

9.200

9.850

650

50.000

13.800

14.450

650

60.000

18.400

19.050

650

70.000

23.000

23.650

650

80.000

27.600

28.250

650

90.000

32.200

32.850

650

100.000

36.800

37.450

650