Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου -Εθνική Παλιγγενεσία 1821

24 Μαρτίου 2018
_

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επ ευκαιρεία της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821  και της Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,

Εύχονται ολόψυχα στις πολύτεκνες οικογένειες η Παναγία μας η Θεοτόκος να λυτρώσει το Γένος των Ελλήνων από τους κατακτητές του Δ΄Ραιχ και να χαρίσει την πολυπόθητη λευτεριά στην Πατρίδα μας. Ζήτω το Έθνος .

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τά νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ᾽ ὡς ἔχουσα τό κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.