«Έφριξε γη..» Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

5 Απριλίου 2018

«Έφριξε γη, απεστράφη ήλιος και συνεσκότασε το φως. Διερράγη το του Ναού θείον καταπέτασμα. Πέτραι δε εσχίσθησαν. Δια Σταυρού γαρ ήρται ο δίκαιος, ο αινετός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος»

Αποτέλεσμα εικόνας για σταυρωσησ του χριστου

Η κτίση ολόκληρη συμπάσχει με τον Δημιουργό της. Η γη φρίττει βλέποντας τον κτίστη της νεκρό επάνω στον Σταυρό. Ο Δημιουργός των απάντων που έλαβε την ανθρώπινη φύση για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους θανατώνεται από αυτό. Ολόκληρη η κτίση όμως βιώνει τον θάνατο του δημιουργού της, όπως περίτεχνα αναφέρει ο ιερός υμνογράφος στον Οίκο του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής: «Ο συνέχων πάντα τα πέρατα επί σταυρού ανυψώθη και θρηνεί πάσα η κτίσις τούτον βλέπουσα κρεμάμενον γυμνόν επί του ξύλου».

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εύχονται σ όλες τις πολύτεκνες οικογένειες τα πάθη του Χριστού η Σταύρωση και η Ανάσταση Του να φωτίζουν τις ψυχές μας.