«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2018-2019»: Άνοιξε η υποβολή αιτήσεων Πηγή: Taxhe

18 Ιουνίου 2018
images.jpg22

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2018-2019

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από μητέρες (ή/και άτομα, γυναίκες και άνδρες, που τους έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια) για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής:
•Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
•Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία
•Άτομα (γυναίκες και άνδρες), που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών.
•Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή ατόμων με αναπηρία δηλαδή σε:
•Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
•Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
•Παιδικούς Σταθμούς
•Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
•Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι ωφελούμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/τοί ή να είναι αυτοαπασχολούμενες/νοι ή
•να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης της ανεργίας

Η επιλογή γίνεται βάσει μοριοδότησης συγκεκριμένων κριτηρίων που περιγράφονται στην Πρόσκληση. Οι ωφελούμενοι/νες που θα επιλεγούν θα λάβουν «Αξίες Τοποθέτησης (Voucher)» και θα επιλέγουν θέση σε Δομή (παιδικό σταθμό κλπ.) αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν voucher.

Σε ποιους απευθύνεται:

•Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
•Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία
•Άτομα (γυναίκες και άνδρες), που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών
•Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

Περίοδος υποβολής
από 14/6/2018 έως 3/7/2018 (έως τις 24:00)

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων (δείγμα), είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr και έχει αναρτηθεί στα Σχετικά Αρχεία. Η αίτηση απαρτίζεται από ένα υποχρεωτικό σκέλος, όπου οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα απαιτούμενα για την μοριοδότησή τους στοιχεία και ένα προαιρετικό σκέλος, όπου δύνανται να δηλώσουν προτίμηση για συγκεκριμένες/η Δομές Δομή.

Υποβολή Αιτήσεων
•Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στο χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.eetaa.gr/http://paidikoi.eetaa.gr
•Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 3/7/2018 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.
•Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).
•Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του αντιγράφου της Αίτησης, συνοδευόμενου από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 3/7/2018 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Το έντυπο της “Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης”, όπως αυτό έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ, ανάλογα με την Περιφέρεια:
•Γραφεία Αθηνών, Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα για τις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου.
•Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, Τσιμισκή 27, 546 24 Θεσσαλονίκη για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
•Γραφείο Θεσσαλίας, Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων.  

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.eetaa.gr
Διεύθυνση
Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα
Τηλ213 1320600
Φαξ213 1320666
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/14062018_prosklisis_enarmonisi.pdf

 Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41055