Ερώτηση στη Βουλή για την άρνηση του υπ. Παιδείας να δώσει στοιχεία στους πολύτεκνους της χώρας

20 Ιουνίου 2018

 

.

Συγκεκριμένα, με επείγουσα επιστολή της (Α.Π. 940/31.10.2017) η ΑΣΠΕ ζητούσε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου σας να ενημερωθεί για τον αριθμό των πολύτεκνων φοιτητών που αιτήθηκαν Μετεγγραφής (βάσει του Ν. 4332/2015) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ανά Σχολή ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Στην επιστολή της η Συνομοσπονδία ρωτούσε για τον ακριβή αριθμό των φοιτητών που περιελήφθησαν στις λίστες οι οποίες στάλθηκαν από το Υπουργείο σας στις Σχολές. Η ΑΣΠΕ μάλιστα τονίζει ότι αντίστοιχο αίτημα είχε καταθέσει (έγγραφο με Α.Π. 1250/ 31.10.2016) και για την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά (2016 – 2017), χωρίς όμως και πάλι να έχει λάβει καμία απολύτως απάντηση από το Υπουργείο σας.

Η απόλυτη και συνεχής άρνηση του Υπουργείου σας στο παραπάνω αίτημα καταγράφεται άλλωστε με τον πιο ξεκάθαρο και προκλητικό τρόπο στην απαντητική επιστολή του αρμόδιου Τμήματος [Τμήμα Δ’ – Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών (με το Α.Π.85431/Ζ1/ 24.05.2018)] προς την ΑΣΠΕ, στην οποία αναφέρεται: «Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 940/31-10-2017 αίτημά σας…. σας γνωρίζουμε ότι το αίτημά σας δεν γίνεται δεκτό».

Σας θυμίζω τα αυτονόητα, κ. Υπουργέ, όπως ρητά ορίζονται στο άρθρο 10 του Συντάγματος: «1. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύννομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το Νόμο….3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων…». Επίσης, σας θυμίζω κ. Υπουργέ το άρθρο 16 του Ν.1599/1986 βάσει του οποίου αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά σε κάθε πολίτη το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, αφού προηγουμένως το διαμόρφωσε και το αναγνώρισε το Συμβούλιο της Επικρατείας με σχετικές αποφάσεις του.

Είναι γνωστή η ‘αλλεργία’ που συστηματικά επιδεικνύει η Κυβέρνησή σας στην αποδοχή των βασικών κανόνων και αρχών της Δημοκρατίας, του ρόλου της Δικαιοσύνης και των Ανεξάρτητων Αρχών. Άλλωστε όπως υποστηρίζετε συχνά «Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την κυβέρνηση αλλά όχι την εξουσία». Αλλά είναι πραγματικά αδιανόητο να αρνείστε με τόσο προκλητικό τρόπο να δώσετε μια απάντηση στους πολύτεκνους της χώρας! Αν μη τι άλλο θα έπρεπε να επιδείξετε περισσότερο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς ειδικά όταν ένα από τα μεγαλύτερα, εάν όχι το μεγαλύτερο, ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι το δημογραφικό

Σε συνέχεια των παραπάνω θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με:

– τους λόγους για τους οποίος το αίτημα της ΑΣΠΕ δεν έγινε δεκτό από το Υπουργείο σας και σε ποιο Νόμο στηρίχθηκε η άρνηση σας αυτή;

– τον αριθμό των πολυτέκνων φοιτητών που αιτήθηκαν (βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/$2015) Μετεγγραφής για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017 και 2017 – 2018, και καταγράφηκαν στο Μηχανογραφικό Σύστημα του Υπουργείου σας, ανά Σχολή ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ανά Τμήμα

– πόσοι από αυτούς περιελήφθησαν τελικά στις λίστες που στάλθηκαν από το Υπουργείο στις Σχολές;

Τέλος, με στόχο την ενημέρωση τόσο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όσο και των πολυτέκνων αιτούμαι τη χορήγηση του συνόλου των εγγράφων και στοιχείων που αφορούν στις παραπάνω Μετεγγραφές.

Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κων. Γαβρόγλου Θέμα: «Άρνηση του Υπουργείου σας να δώσει στοιχεία στους πολύτεκνους της χώρας σχετικά με τις μετεγγραφές πολύτεκνων φοιτητών σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ» Είναι πραγματικά αδιανόητη και άκρως αντιδημοκρατική η άρνηση του Υπουργείου σας να απαντήσει αρνητικά σε αίτημα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) για παροχή δημοσίων, διοικητικών εγγράφων και στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τις Μετεγγραφές των πολύτεκνων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η ΑΣΠΕ εκπροσωπεί 200.000 οικογένειες πολυτέκνων από 110 Σωματεία που αντιστοιχούν σε περίπου 1.000.000 συμπολίτες μας. Συγκεκριμένα, με επείγουσα επιστολή της (Α.Π. 940/31.10.2017) η ΑΣΠΕ ζητούσε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου σας να ενημερωθεί για τον αριθμό των πολύτεκνων φοιτητών που αιτήθηκαν Μετεγγραφής (βάσει του Ν. 4332/2015) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ανά Σχολή ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Στην επιστολή της η Συνομοσπονδία ρωτούσε για τον ακριβή αριθμό των φοιτητών που περιελήφθησαν στις λίστες οι οποίες στάλθηκαν από το Υπουργείο σας στις Σχολές. Η ΑΣΠΕ μάλιστα τονίζει ότι αντίστοιχο αίτημα είχε καταθέσει (έγγραφο με Α.Π. 1250/ 31.10.2016) και για την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά (2016 – 2017), χωρίς όμως και πάλι να έχει λάβει καμία απολύτως απάντηση από το Υπουργείο σας. Η απόλυτη και συνεχής άρνηση του Υπουργείου σας στο παραπάνω αίτημα καταγράφεται άλλωστε με τον πιο ξεκάθαρο και προκλητικό τρόπο στην απαντητική επιστολή του αρμόδιου Τμήματος [Τμήμα Δ’ – Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών (με το Α.Π.85431/Ζ1/ 24.05.2018)] προς την ΑΣΠΕ, στην οποία αναφέρεται: «Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 940/31-10-2017 αίτημά σας…. σας γνωρίζουμε ότι το αίτημά σας δεν γίνεται δεκτό». Σας θυμίζω τα αυτονόητα, κ. Υπουργέ, όπως ρητά ορίζονται στο άρθρο 10 του Συντάγματος: «1. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύννομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το Νόμο….3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων…». Επίσης, σας θυμίζω κ. Υπουργέ το άρθρο 16 του Ν.1599/1986 βάσει του οποίου αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά σε κάθε πολίτη το δικαίωμα 2 γνώσης των διοικητικών εγγράφων, αφού προηγουμένως το διαμόρφωσε και το αναγνώρισε το Συμβούλιο της Επικρατείας με σχετικές αποφάσεις του. Είναι γνωστή η ‘αλλεργία’ που συστηματικά επιδεικνύει η Κυβέρνησή σας στην αποδοχή των βασικών κανόνων και αρχών της Δημοκρατίας, του ρόλου της Δικαιοσύνης και των Ανεξάρτητων Αρχών. Άλλωστε όπως υποστηρίζετε συχνά «Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την κυβέρνηση αλλά όχι την εξουσία». Αλλά είναι πραγματικά αδιανόητο να αρνείστε με τόσο προκλητικό τρόπο να δώσετε μια απάντηση στους πολύτεκνους της χώρας! Αν μη τι άλλο θα έπρεπε να επιδείξετε περισσότερο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς ειδικά όταν ένα από τα μεγαλύτερα, εάν όχι το μεγαλύτερο, ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι το δημογραφικό Σε συνέχεια των παραπάνω θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με: – τους λόγους για τους οποίος το αίτημα της ΑΣΠΕ δεν έγινε δεκτό από το Υπουργείο σας και σε ποιο Νόμο στηρίχθηκε η άρνηση σας αυτή; – τον αριθμό των πολυτέκνων φοιτητών που αιτήθηκαν (βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/$2015) Μετεγγραφής για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017 και 2017 – 2018, και καταγράφηκαν στο Μηχανογραφικό Σύστημα του Υπουργείου σας, ανά Σχολή ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ανά Τμήμα – πόσοι από αυτούς περιελήφθησαν τελικά στις λίστες που στάλθηκαν από το Υπουργείο στις Σχολές; Τέλος, με στόχο την ενημέρωση τόσο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όσο και των πολυτέκνων αιτούμαι τη χορήγηση του συνόλου των εγγράφων και στοιχείων που αφορούν στις παραπάνω Μετεγγραφές. Η αιτούσα Βουλευτής Χαρά Κεφαλίδου

Η αιτούσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου