ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

17 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ανακοινώνουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 στο Σύλλογο Πολυτέκνων για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2018- 2021, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου Σμολοκτού Νικολάου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ., έγινε η κατανομή των αξιωμάτων στους συμβούλους μετά από μυστική ψηφοφορία ως εξής:

1. Σμολοκτός Νικόλαος Πρόεδρος

2. Στάϊκος   Αντώνιος    Γενικός Γραμματέας

3. Γεωργίου Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος

4. Κωνσταντινίδης Σάββας       Ταμίας

5. Θεοδωρίδης Θεόδωρος Μέλος

6. Δομζαρίδης Κωνσταντίνος Μέλος

7. Φωτιάδης Λάζαρος    Μέλος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Κελέογλου  Μιχαήλ       Πρόεδρος

2. Καρασαββίδης   Γεώργιος Μέλος

3. Κεμπαπτσή Καλλιόπη Μέλος

Με πίστη στο Θεό και με τη σκέψη μας πάντα να υπηρετούμε τις πολύτεκνες οικογένειες του συλλόγου μας, θα συνεχίσουμε το έργο μας με περισσότερη δύναμη για την επίτευξη του συλλογικού σκοπού που επιτάσσει το καταστατικό μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος                                       Γεν.Γραμματέας

Σμολοκτός Νικόλαος                       Στάικος Αντώνιος

Επανεξελέγη πρόεδρος ο Νίκος Σμολοκτός | Χρονικά της Δράμας(κάντε κλικ)