Υγεία: Τροπολογία που «αφαιρεί» τις ειδικές θέσεις από την Προκήρυξη για τους επικουρικούς

13 Ιανουαρίου 2019

Το αίσχος και το αντιπολυτεκνικό μένος εφαρμόζεται και εδώ .

Εκτός και πάλι οι πολύτεκνοι .

Στο νομοσχέδιο με τίτλο, «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», κατατέθηκε τροπολογία με αριθμό 1914 σύμφωνα με την οποία στην προκήρυξη των 1.116 θέσεων που πρόκειται να βγει στον αέρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος του επικουρικού προσωπικού δεν θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 6 και 7 του Νόμου 2190/94.

Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι στις προκηρύξεις του Δημοσίου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ένα μεγάλος αριθμός ειδικών θέσεων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ανάπηροι κ.λπ.).

Επισημαίνουμε ότι αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει και για την Προκήρυξη για το προσωπικό που υπηρετεί στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Πρέπει όμως εδώ να επισημάνουμε ότι η σχετική Προκήρυξη δεν έχει ακόμα εκδοθεί μέχρι στιγμής από το ΑΣΕΠ, αφού από αρκετές πλευρές χαρακτηρίζεται ως «φωτογραφική».

Είναι προφανές ότι η ρύθμιση αυτή είναι αποτέλεσμα πιέσεων και κινητοποιήσεων από το συνδικαλιστικό κίνημα των υγειονομικών χωρίς βεβαίως να εξασφαλίζει πλήρως το εργασιακό μέλλον των επικουρικών, ακόμα και αν το ΑΣΕΠ αποδεχτεί να την υλοποιήσει.

http://ergasianet.gr.