Διευκόλυνση υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις -Περισσότερες ημέρες άδειας

29 Ιανουαρίου 2019

Την τροποποίηση διατάξεων του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και του ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) σχετικά με τη διευκόλυνση υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, περιλαμβάνει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία παρακάτω:

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ

Δείτε ακόμη:

Δημόσιο -Νομοσχέδιο για ΑΣΕΠ: Όλες οι αλλαγές στην λήψη αδειών υπα