Αυξάνονται οι ημέρες αδείας Λόγω Ασθενείας των Πολύτεκνων Δημοσίων Υπαλλήλων

31 Ιανουαρίου 2019

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/10930430.pdf