Εγγραφο-προς-την-υπουργό-παιδείας.

13 Οκτωβρίου 2019

Αρ. Πρωτ. 681

Αθήνα, 24/7/2019

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αξιότιμη
Κυρία Νίκη Κεραμέως
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ.

1. Η Συνομοσπονδία μας είναι η αρχαιότερη και μεγαλύτερη οικογενειακή Οργάνωση στην Ελλάδα, εκπροσωπεί τις 208.000 πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, στηρίζει το θεσμό της οικογένειας και το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε νέου ζευγαριού να αποκτήσει όσα παιδιά θέλει και μπορεί, με ίσους όρους ως προς τις οικογένειες με λιγότερα παιδιά.

Η άσκηση δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής αποτελεί Συνταγματική υποχρέωση, καθώς και η ειδική μέριμνα του Κράτους προς τις πολύτεκνες οικογένειες (Άρθρο 21, παρ.2 και 5 του Συντάγματος).

2. Το Υπουργείο σας έχει το σπουδαίο προνόμιο να έχει στα χέρια του εργαλεία δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής, τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, αλλά έχουν σημαντικό αποτέλεσμα και πολύ θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Για το λόγο αυτό, απαριθμούμε πιο κάτω τα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης για την επιστροφή στη νομιμότητα, την κοινή λογική και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ζητούμε ως άμεσες προτεραιότητες:

α) Να επαναθεσπισθούν οι ελεύθερες μετεγγραφές των πολυτέκνων και των παιδιών τους στα ΑΕΙ/ΤΕΙ στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, όπως ίσχυε επί δεκαετίες, χωρίς ποτέ να έχει προκληθεί πρόβλημα λειτουργίας στην Γ’-βάθμια Εκπαίδευση, όπως και οι ίδιοι οι Πρυτάνεις έχουν παραδεχθεί. Το υπάρχον σύστημα μετεγγραφών θα συνεχίσει να λειτουργεί για τα παιδιά όλων των υπολοίπων κατηγοριών πλην πολυτέκνων. Όπως είπε και ο Αριστοτέλης, δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο, από το να μεταχειρίζεσαι με ίσο τρόπο τους άνισους.

β) Να τηρηθεί σε κάθε είδους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών στην Α’-βάθμια και Β’-βάθμια Εκπαίδευση το 15% των πολυτέκνων που ισχύει για όλες τις προσλήψεις στο Δημόσιο (Νόμος κινητικότητας στο δημόσιο: Ν. 4440/2016, άρθρο 25, παρ. 1). Είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να τηρείται ο Ν. 4440 για τους εκπαιδευτικούς, αλλά η προηγούμενη Κυβέρνηση αρνήθηκε να το εφαρμόσει!

γ) Πρόταξη των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στον πίνακα διοριστέων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, όπως ίσχυε επί δεκαετίες και ανέστρεψε αναίτια ο κος Γαβρόγλου.

3. Η επαναθέσπιση των ανωτέρω δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας όλων των πολιτών. Αντιθέτως μάλιστα:

  • Ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος – έγκριτος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου – στις 05/11/2017 δήλωσε τα εξής: «Θυμίζω προς κάθε κατεύθυνση … ότι η Πολύτεκνη Οικογένεια έχει δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. Καθιερώνει ένα ειδικό κοινωνικό δικαίωμα. Και το δικαίωμα προσδιορίζει, ταυτοχρόνως, τις υποχρεώσεις που έχουν εκείνοι προς τους οποίους απευθύνεται η άσκηση του δικαιώματος». Και επαναλαμβάνει τη δήλωση αυτή κάθε χρόνο την 1η Κυριακή του Νοεμβρίου που δέχεται την ΑΣΠΕ στο Προεδρικό Μέγαρο, με την ευκαιρία του εορτασμού της πολύτεκνης οικογένειας.

  • Με βάση τη νομολογία (Σ.τ.Ε. 2216/1975, 4062/1990, 4070/1990, 4069/1990, 2781/1991, 2773/1991 κ.ά.): «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.»

4. Λαμβάνοντας υπόψη:

Το 6ο σημείο του Κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, που αναφέρεται στην άμεση ανάγκη στηρίξεως της οικογένειας και ανασχέσεως της δημογραφικής κατάρρευσης της χώρας.

Ότι τα ανωτέρω μέτρα δεν επιφέρουν κανένα δημογραφικό κόστος, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικά από πλευράς οικογενειακής και δημογραφικής πολιτικής.

Τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού στην ηγεσία της ΑΣΠΕ, στη συνάντηση που είχε μαζί της στις 4 Ιουλίου 2019, πως σε κάθε περίπτωση «θα βρείτε συνομιλητές οι οποίοι αντιλαμβάνονται και πιστεύουν στο θεσμό της οικογένειας και της δεμένης οικογένειας»,

αναμένουμε την άμεση επαναθεσμοθέτησή τους προκειμένου να αποτελέσουν τη στέρεη βάση επιστροφής στην κανονικότητα, την κοινή λογική και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία σε αυτά και άλλα θέματα που απασχολούν το σύνολο των πολύτεκνων οικογενειών σχετικά τις αρμοδιότητες του Υπουργείου σας.

Εν αναμονή συναντήσεώς μας,

διατελούμε μετά τιμής

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                                                                           Η Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                                 Δήμητρα-Ινές Αγγελή