Κοινωνικό μέρισμα: Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

5 Δεκεμβρίου 2019
Αποτέλεσμα εικόνας για άδεια πορτοφολια
Ο υπουργός οικονομικών κος Σταικούρας στην ομιλία του στη Βουλή για το φορολογικό νομοσχέδιο αναφέρθηκε τους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος που θα δοθεί τις επόμενες ημέρες.

Η έκτακτη ενίσχυση θα είναι 700 ευρώ ανά νοικοκυριό θα χορηγηθεί σε 250.000 οικογένειες με 953.000 μέλη.

Το κριτήριο του εισοδήματος θα παρθεί από τις υποβληθείσες δηλώσεις του 2019 (φορόλ. έτος 2018)

Δικαιούχοι – Κοινωνικές ομάδες

1η ομάδα – Οικογένειες με 4 τέκνα και άνω με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 (αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών 19.140).

2η ομάδα – Οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι μακροχρόνια άνεργος (άνω των 12 μηνών) με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και με φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 ευρώ (λαμβάνονται υπόψη και μονογονεϊκές οικογένειες)   (αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών 163.778).

3η ομάδα – Οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι (κάτω από 12 μήνες)  με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και με φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 ευρώ (λαμβάνονται υπόψη και μονογονεϊκές οικογένειες)  (αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών 40.927).

4η ομάδα –  Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑΜΕΑ  δικαιούχοι του σχετικού επιδόματος έως 24 ετών (αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών 25.632).

Επιπλέον κριτήρια
-Τουλάχιστον ένας από τους 2 γονείς θα πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική επικράτεια τα τελευταία 10 έτη.
-Και οι δύο γονείς θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.
-Το άθροισμα των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλες τις τράπεζες Ελλάδος ή του εξωτερικού αλλά και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολογιών να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Δηλαδή στις πολύτεκνες οικογένειες που εργάζονται και οι δύο γονείς και το εισόδημα ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες ευρώ ( 20000) δεν το δικαιούνται .Τότε για ποίες πολύτεκνες  οικογένειες μιλάτε κ Σταϊκούρα . Μας δουλεύεται κανονικά. Έτσι θα λύσετε το  Δημογραφικό.

Επίσης όσες Ελληνικές οικογένειες έφυγαν στο εξωτερικό και έμειναν για δύο ή και περισσότερα χρόνια και μετά γύρισαν στην Ελλάδα δεν το δικαιούνται γιατί δεν έχουν  δέκα (10) χρόνια συνεχώς στην Πατρίδα τους . Θα το δώσετε όμως σ όλους τους λαθρό που έχουν συνεχείς παραμονή δέκα (10) χρόνων στην Ελλάδα.

Συνεχίστε έτσι, καλά το πάτε.