ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

16 Δεκεμβρίου 2019

Αξιότιμους

Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα
Υπουργό Οικονομικών
Κύριο Γιάννη Βρούτση
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κύριο Απόστολο Βεσυρόπουλο
Υφυπουργό Οικονομικών

Κυρία Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου
Υφυπουργό Πρόνοιας

Κοιν:

Γραφείο Πρωθυπουργού κου Κυριάκου Μητσοτάκη
Γραφείο Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως κου Παναγιώτη Πικραμμένου

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ – ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κου Κυριάκου Μητσοτάκη, θα δοθεί Κοινωνικό μέρισμα σε 200.000 νοικοκυριά, σε τρεις κατηγορίες, μία των οποίων είναι οι    Πολύτεκνες οικογένειες. Πολύ σωστή η εξαγγελία, καθώς οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν πληγεί βαρύτερα από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα από την οικονομική κρίση και τα λάθη των προηγούμενων Κυβερνήσεων.

Προκειμένου να γίνει αποτελεσματικά και σύννομα η διάθεση του κοινωνικού μερίσματος στις πολύτεκνες οικογένειες, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τα ακόλουθα κρίσιμα σημεία:

  1. Οι πολύτεκνοι θα πρέπει να ενταχθούν στο μέτρο ΜΟΝΟ με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που θα ορισθούν και να ΜΗΝ αποκλεισθούν λόγω άλλων προϋποθέσεων όπως φόρος πολυτελείας αυτοκινήτου (αναγκαστικά είναι μεγάλο εξ ανάγκης!), ή τα τετραγωνικά του σπιτιού (αναγκαστικά είναι μεγάλο εξ ανάγκης!) κλπ. Άλλωστε, βάσει του Συντάγματος (άρθρο 21, παρ. 2) και της σχετικής νομολογίας ΣτΕ, η στήριξη των πολυτέκνων δεν πρέπει να περιορίζεται με κανενός είδους κριτήρια.

  1. Αν τελικά τεθούν εισοδηματικά όρια, θα πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστον στα 20.000 ευρώ ισοδύναμο εισόδημα (κατά την έννοια του Ν. 4512/2018) και να ΜΗΝ υπάρχει κανένα άλλο κριτήριο (όπως πλήθος εξαρτώμενων τέκνων ή άλλο). Μόνο κριτήριο πρέπει να είναι η πολυτεκνική ιδιότητα.

  1. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι πολύτεκνος ορίζεται βάσει του Ν. 3454/2006 ως ο έχων συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται ΜΟΝΟ με πιστοποιητικό που εκδίδει η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014, τον οποίο είχε εισάγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ως αρμόδιος, τότε Υπουργός. Επομένως, η διαδικασία καταβολής οφείλει να προβλέψει την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού – διαφορετικά η θέληση της Κυβέρνησης για καταβολή σε πολυτέκνους δεν θα υλοποιηθεί σωστά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία προκειμένου η εξαγγελία του Πρωθυπουργού να υλοποιηθεί με αποτελεσματικό και σύννομο τρόπο.

Διατελούμε μετά τιμής,

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                        Η Γεν. Γραμματέας                    Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος         Δήμητρα – Ινές Αγγελή         Χαράλαμπος Παύλος